Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Krzysztofa Szczepanowicza

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Polielektrolitowe nanonośniki do zastosowań biomedycznych”

 

Harmonogram postępowania:

 • 5 maja 2017 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 • 7 września 2017 – powołanie komisji habilitacyjnych

 • 14 grudnia 2017 - Rada Naukowa IKiFP PAN podjęła uchwałę o nadaniu Panu dr Krzysztofowi Szczepanowiczowi stopnia doktora habilitowanego.

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący – prof. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Sekretarz – prof. Tomasz Pańczyk, IKIFP PAN

 • Recenzent – prof. Dorota Neugebauer, Politechnika Śląska w Gliwicach

 • Recenzent – dr hab. Dominik Jańczewski, Politechnika Warszawska

 • Recenzent – dr hab. Paweł Weroński, IKIFP PAN

 • Członek komisji – dr hab. Maciej Mazur, Uniwersytet Warszawski

 • Członek komisji – prof. Stanisław Słomkowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

 

 

 

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Jana Zawały

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rola dynamiki ruchu i nanostruktur powierzchniowych w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych- model i eksperyment”

 

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący - prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański 
 • sekretarz - prof. Ewa Brocławik,  IKIFP PAN 
 • recenzent - prof. Robert Hołyst, IChF PAN
 • recenzent - prof. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. Andrzej Dąbrowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • członek komisji - dr hab. Michał Szumski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 • członek komisji - prof. Maria Nowakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Michała Mosiałka

 

Tytuł osiągnięcia naukowego:"Reakcja redukcji tlenu w ogniwie paliwowym z elektrolitem ze stałego tlenku z omówieniem własności srebra jako materiału katodowego"

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

 

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

 

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący - prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański 
 • sekretarz - prof. Ewa Brocławik,  IKIFP PAN 
 • recenzent - prof. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • recenzent - prof. Marian Jaskuła, Uniwersytet Jagielloński
 • członek komisji - prof. Maria Grzeszczuk, Uniwersytet Wrocławski 
 • członek komisji - prof. Kazimierz Małysa - IKiFP PAN

 

 

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Doroty Rutkowskiej-Żbik

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Kwantowo-chemiczne badania właściwości

i reaktywności wybranych pochodnych porfiryn”


Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

 

 

 

Harmonogram postępowania:

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący - prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
 • sekretarz - prof. Józef Korecki, IKiFP PAN
 • recenzent - dr hab. Sławomir Berski, Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent - prof. Andrzej Wojtczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • recenzent - prof. Piotr Paneth, Politechnika Łódzka
 • członek komisji - prof. Monika Musiał, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • członek komisji - prof. Piotr Warszyński, IKiFP PAN

 

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Jakuba Barbasza

Tytuł osiągnięcia naukowego: "Procesy adsorpcji na obiektach o skończonych rozmiarach"

Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

Harmonogram postępowania:


Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący - prof. Jacek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • sekretarz - prof. Ewa Brocławik, IKiFP PAN
 • recenzent - prof. Tadeusz Borowiecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - prof. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska
 • recenzent - prof. Maciej Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Jerzy Lech Gębicki, Politechnika Łódzka
 • członek komisji - prof. Maria Nowakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie