Program ramowy studiów MOL-MED

PRZEDMIOT

Liczba

godzin

Forma

zajęć

Forma

zaliczenia

Semestr letni 201

Seminarium (I nabór)

15

Seminarium

Zaliczenie

Semestr zimowy 2011/2012

Statystyka

30

Wykład

Egzamin

Statystyka

15

Ćwiczenia

Zaliczenie

Chemia w pigułce

30

Wykład

Egzamin

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (stacjonarne)

 

 

 

Semestr letni 2011/2012

Techniki doświadczalne w naukach molekularnych I

30

Wykład

Egzamin

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (wyjazdowe)

 

 

 

Semestr zimowy 2012/2013

Techniki doświadczalne w naukach molekularnych II

30

Wykład

Egzamin

 

Choroby cywilizacyjne I

30

Wykład

Egzamin

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (stacjonarne)

 

 

 

Semestr letni 2012/2013

Choroby cywilizacyjne II

30

Wykład

Egzamin

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (wyjazdowe)

 

 

 

Semestr zimowy 2013/2014

Wykład wybieralny

15

Wykład

Zaliczenie

Filozofia

30

Seminarium

Zaliczenie

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (stacjonarne)

 

 

 

Semestr letni 2013/2014

Wykład wybieralny

15

Wykład

Zaliczenie

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (wyjazdowe)

 

 

 

Semestr zimowy 2014/2015

Seminarium

15

Seminarium

Zaliczenie

Warsztaty (stacjonarne)

 

 

 

Semestr letni 2015

Seminarium (II nabór)

15

Seminarium

Zaliczenie

 

Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w wymiarze zgodnym z regulaminem jednostek partnerskich.

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.