InterDokMed - PROGRAM RAMOWY

PROGRAM RAMOWY

W czasie trwania studiów doktoranckich doktorant jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych (A), fakultatywnych (B) oraz praktyk zawodowych w wymiarze odpowiadającym co najmniej 30 punktom ECTS.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA

(A) PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW ŚSD InterDokMed (suma=23 ECTS)

I rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Podstawy dydaktyki akademickiej

I

30

2

zaliczenie

Język angielski

I, II

60

2

egzamin

Seminarium doktoranckie

II

15

1

zaliczenie

Statystyka

II

30

2

egzamin

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

II

2x15

Warsztaty stacjonarne z nauk translacyjnych

 

II rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

III

2x15

2x3

2xegzamin

Seminarium doktoranckie

III,IV

30

2

zaliczenie

Metody badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu

IV

20

2

zaliczenie

Warsztaty stacjonarne z języka angielskiego

 

III rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

V,VI

30

2

zaliczenie

Bioetyka/Filozofia przyrody

VI

9

1

zaliczenie

Etyka

VI

6

1

zaliczenie

Warsztaty wyjazdowe z umiejętności miękkich

 

IV rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

VII,VIII

30

2

zaliczenie

 

(B) PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE  (minimum=7 ECTS)
z przedstawionej oferty jednostek partnerskich lub inne


Terminy wykładów należy sprawdzać w USOS (w przypadku wykładów proponowanych przez WCh UJ i WL UJ) lub zostaną ogłoszone w przypadku zajęć proponowanych przez instytuty PAN.

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Termodynamika reakcji chemicznych

III

15

2

egzamin

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

III

15

2

egzamin

Elektrofizjologiczne techniki w badaniach funkcji mózgu

V

8

1

egzamin

Modele genetyczne w badaniach doświadczalnych

V

20

2

egzamin

Dozymetria

IV

15

2

egzamin

Promieniotwórczość w badaniu środowiska

V

15

2

egzamin

Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych

V

30

2

zaliczenie

Wstęp do proteomiki

VI

15

2

egzamin

Krystalochemia białek

II

15

2

egzamin

Fotochemia w biologii i medycynie

IV, VI

15

2

egzamin

Metody nauczania i oceny wyników

I

30

2

egzamin

Informacja naukowa i bibliografia

II

10

1

zaliczenie

Nauczanie oparte na problemie i zadaniach

II

10

2

zaliczenie

Techniki badawcze w biomedycynie

14

2

 

(B) WYKŁADY TRANSLACYJNE 


Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Biokataliza
prof. M. Szaleniec/ dr M. Guzik

2019

15

2

exam

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
mgr G. Migut/ prof. M. Szaleniec

2019

18

2

credit

Biomechanka mózgu
dr K. Pogoda

2019

8

1

credit

Mikrobiologia
prof. M. Strus

2019

4

1

credit

Radiopharmaceuticals
prof. M. Leopoldo, Italy

2019

4

1

credit

Nanoscience and Nanotechnology
prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia

2019

30

3

zaliczenie

Nanoscience for Health
prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia

 2019

30

3

zaliczenie