InterDokMed - PROGRAM RAMOWY

PROGRAM RAMOWY

W czasie trwania studiów doktoranckich doktorant jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych (A), fakultatywnych (B) oraz praktyk zawodowych w wymiarze odpowiadającym co najmniej 30 punktom ECTS.  

(A) PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW ŚSD InterDokMed (suma=23 ECTS)

I rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Podstawy dydaktyki akademickiej

I

30

2

zaliczenie

Język angielski

I, II

60

2

egzamin

Seminarium doktoranckie

II

15

1

zaliczenie

Statystyka

II

30

2

egzamin

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

II

2x15

Warsztaty stacjonarne z nauk translacyjnych 22-24.06.2018

 

II rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

III

2x15

2x3

2xegzamin

Seminarium doktoranckie

III,IV

30

2

zaliczenie

Metody badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu

IV

20

2

zaliczenie

Warsztaty stacjonarne z języka angielskiego

 

III rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

V,VI

30

2

zaliczenie

Bioetyka/Filozofia przyrody

VI

9

1

zaliczenie

Etyka

VI

6

1

zaliczenie

Warsztaty wyjazdowe z umiejętności miękkich

 

IV rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

VII,VIII

30

2

zaliczenie

 

(B) PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE  (minimum=7 ECTS)
z przedstawionej oferty jednostek partnerskich lub inne


Terminy wykładów należy sprawdzać w USOS (w przypadku wykładów proponowanych przez WCh UJ i WL UJ) lub zostaną ogłoszone w przypadku zajęć proponowanych przez instytuty PAN.

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Termodynamika reakcji chemicznych (IKiFP)

III

15

2

egzamin

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej (IKiFP)

III

15

2

egzamin

Elektrofizjologiczne techniki w badaniach funkcji mózgu (IF)

V

8

1

egzamin

Modele genetyczne w badaniach doświadczalnych (IF)

V

20

2

egzamin

Dozymetria (IFJ)

IV

15

2

egzamin

Promieniotwórczość w badaniu środowiska (IFJ)

V

15

2

egzamin

Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych (WCh)

V

30

2

zaliczenie

Wstęp do proteomiki (WCh)

VI

15

2

egzamin

Krystalochemia białek (WCh)

II

15

2

egzamin

Fotochemia w biologii i medycynie (WCh)

IV, VI

15

2

egzamin

Metody nauczania i oceny wyników (WL UJ CM)

I

30

2

egzamin

Informacja naukowa i bibliografia (WL UJ CM)

II

10

1

zaliczenie

Nauczanie oparte na problemie i zadaniach (WL UJ CM)

II

10

2

zaliczenie

Techniki badawcze w biomedycynie (WL UJ CM)

14

2

 

(B) WYKŁADY TRANSLACYJNE 

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Biokataliza w syntezie związków biologicznie czynnych (prof. IKiFP Maciej Szaleniec)

15

2

zaliczenie

Zastosowanie nanotechnologii w naukach biomedycznych (prof. Warszyński IKiFP PAN)

15

2

zaliczenie

Sieci neuronowe (prof. Maciej Szaleniec IKiFP PAN)

semestr letni 2018/2019

15

2

zaliczenie

Spektroskopowe badania DNA (dr Ewelina Lipiec - IFJ PAN)
(Raman, SERS, Fourier)

20

2

zaliczenie

Radiobiologia (prof. Michał Waligórski - IFJ PAN)
(podstawy, zastosowanie)

20

2

zaliczenie

Biomechanika mózgu (dr Katarzyna Pogoda - IFJ PAN)

8

1

zaliczenie

Mikrobiologia (prof. Magdalena Strus WL UJ CM)

semestr letni 2018/2019

4

1

zaliczenie

From research to inventions to products a crash course from interdyscyplinary teams (dr Dominik Czaplicki WL UJ CM)

10

zaliczenie

Nanoscience and Nanotechnology (prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia WCh UJ)

styczeń 2019

30

3

zaliczenie

Nanoscience for Health (prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia WCh UJ)

styczeń 2019

30

3

zaliczenie

Radiopharmaceuticals (prof. M. Leopoldo, Italy IF PAN)

styczeń 2019

4

1

zaliczenie