masters dissertation abstracts online write your own story online dissertation reviews essay to purchase chinese character writing paper top essay writers king lear essay help literature review on information technology

InterDokMed - PROGRAM RAMOWY

PROGRAM RAMOWY

W czasie trwania studiów doktoranckich doktorant jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych (A), fakultatywnych (B) oraz praktyk zawodowych w wymiarze odpowiadającym co najmniej 30 punktom ECTS.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA

(A) PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW ŚSD InterDokMed (suma=23 ECTS)

I rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Podstawy dydaktyki akademickiej

I

30

2

zaliczenie

Język angielski

I, II

60

2

egzamin

Seminarium doktoranckie

II

15

1

zaliczenie

Statystyka

II

30

2

egzamin

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

II

2x15

Warsztaty stacjonarne z nauk translacyjnych

 

II rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

III

2x15

2x3

2xegzamin

Seminarium doktoranckie

III,IV

30

2

zaliczenie

Metody badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu

IV

20

2

zaliczenie

Warsztaty stacjonarne z języka angielskiego

 

III rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

V,VI

30

2

zaliczenie

Bioetyka/Filozofia przyrody

VI

9

1

zaliczenie

Etyka

VI

6

1

zaliczenie

Warsztaty wyjazdowe z umiejętności miękkich

 

IV rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

VII,VIII

30

2

zaliczenie

 

(B) PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE  (minimum=7 ECTS)
z przedstawionej oferty jednostek partnerskich lub inne


Terminy wykładów należy sprawdzać w USOS (w przypadku wykładów proponowanych przez WCh UJ i WL UJ) lub zostaną ogłoszone w przypadku zajęć proponowanych przez instytuty PAN.

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Termodynamika reakcji chemicznych

III

15

2

egzamin

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

III

15

2

egzamin

Elektrofizjologiczne techniki w badaniach funkcji mózgu

V

8

1

egzamin

Modele genetyczne w badaniach doświadczalnych

V

20

2

egzamin

Dozymetria

IV

15

2

egzamin

Promieniotwórczość w badaniu środowiska

V

15

2

egzamin

Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych

V

30

2

zaliczenie

Wstęp do proteomiki

VI

15

2

egzamin

Krystalochemia białek

II

15

2

egzamin

Fotochemia w biologii i medycynie

IV, VI

15

2

egzamin

Metody nauczania i oceny wyników

I

30

2

egzamin

Informacja naukowa i bibliografia

II

10

1

zaliczenie

Nauczanie oparte na problemie i zadaniach

II

10

2

zaliczenie

Techniki badawcze w biomedycynie

14

2

 

(B) WYKŁADY TRANSLACYJNE 


Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Biokataliza
prof. M. Szaleniec/ dr M. Guzik

2019

15

2

exam

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
mgr G. Migut/ prof. M. Szaleniec

2019

18

2

credit

Biomechanka mózgu
dr K. Pogoda

2019

8

1

credit

Mikrobiologia
prof. M. Strus

2019

4

1

credit

Radiopharmaceuticals
prof. M. Leopoldo, Italy

2019

4

1

credit

Nanoscience and Nanotechnology
prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia

2019

30

3

zaliczenie

Nanoscience for Health
prof. O. Oliveiro Jr, Brazylia

 2019

30

3

zaliczenie