Program

Program Erasmus+

Program Erasmus+ działa w kilku sektorach, jednym z nich jest Szkolnictwo Wyższe. Program Erasmus+ skierowany jest do prywatnych i publicznych (państwowych) szkół wyższych. Program Erasmus+ wspiera finansowo wyjazdy studentów i pracowników w celach edukacyjnych do innych instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, ale nie tylko. Np. studenci mogą wyjeżdżać na praktykę do małych, średnich i większych przedsiębiorstw a pracownicy na szkolenia do instytucji kształcących. Mobilności studentów i pracowników są możliwe do instytucji zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i do 5 dodatkowych krajów takich jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja, Republika Macedonii. Te kraje w nomenklaturze programu Erasmus+ noszą nazwę Krajów Programu. Program Erasmus+ finansuje również wyjazdy (mobilności) studentów i pracowników do innych krajów – do tzw. Krajów Partnerskich.

Czas trwania: 2014 – 2020 (2020/2021 – ostatni rok akademicki objęty programem)

Strategia Instytutu w ramach programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement - dokument PDF