cheapest custom essays how to write a good essay phd thesis in remote sensing and gis research on critical thinking homework pages for kindergarten customs research paper personal statment expert phd thesis autobiography write my will online university homework help

Program

Program Erasmus+

Program Erasmus+ działa w kilku sektorach, jednym z nich jest Szkolnictwo Wyższe. Program Erasmus+ skierowany jest do prywatnych i publicznych (państwowych) szkół wyższych. Program Erasmus+ wspiera finansowo wyjazdy studentów i pracowników w celach edukacyjnych do innych instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, ale nie tylko. Np. studenci mogą wyjeżdżać na praktykę do małych, średnich i większych przedsiębiorstw a pracownicy na szkolenia do instytucji kształcących. Mobilności studentów i pracowników są możliwe do instytucji zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i do 5 dodatkowych krajów takich jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja, Republika Macedonii. Te kraje w nomenklaturze programu Erasmus+ noszą nazwę Krajów Programu. Program Erasmus+ finansuje również wyjazdy (mobilności) studentów i pracowników do innych krajów – do tzw. Krajów Partnerskich.

Czas trwania: 2014 – 2020 (2020/2021 – ostatni rok akademicki objęty programem)

Strategia Instytutu w ramach programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement - dokument PDF