Projekty Badawcze

2003-2006 „Opis teoretyczny ewolucji czasowej układów adsorpcyjnych z powierzchnią energetycznie/strukturalnie heterogeniczną” Grant KBN nr 4 T09A 01524 – kierownik projektu: Władysław Rudziński, wykonawca: Tomasz Pańczyk, Paweł Szabelski

2005-2007 „Określenie mechanizmów fizykochemicznych tworzenia wielowarstwowych nanomateriałów ceramicznych o podwyższonej biokompatybilności”, T08D 04529 - kierownik projektu: Barbara Jachimska, wykonawcy: Zbigniew Adamczyk, Piotr Warszyński

2006-2009 „Badania teoretyczne adsorpcji cząsteczek chiralnych na powierzchniach ciał stałych” Grant MNiSW nr 1 T09A 10330 – kierownik projektu: Paweł Szabelski, wykonawcy: Tomasz Pańczyk, Mateusz Drach

2008-2009 „Badania dynamiki adsorpcji wody na powierzchni platyny {110}-(1x2)” FNP Kolumb - kierownik projektu: Tomasz Pańczyk

2009-2012 „Opracowanie metody tworzenia biologicznie aktywnych multiwarstw zawierających polielektrolity- białka- dendrymery”, N N204 028536 - kierownik projektu: Barbara Jachimska, wykonawcy: Piotr Warszyński, Szczepan Zapotoczny, Tomasz Jasiński (doktorant), Monika Wasilewska (doktorant), Anna Pajor (doktorant), Katarzyna Onik (doktorant)

2010-2011 "Molekularne podstawy oddziaływań pomiędzy jonami wapnia a wybranymi kwasami poliuronowymi" IUVENTUS Plus IP2010 032370 – kierownik projektu: Wojciech Płaziński, wykonawca: Mateusz Drach

2012-2013 "Wybrane aspekty oddziaływań pomiędzy kwasami α-L-guluronowym, β-D-mannuronowym a dwuwartościowymi jonami metali" IUVENTUS Plus IP2011 042471 – kierownik projektu: Wojciech Płaziński, wykonawca: Mateusz Drach

2012-2013 „Monitorowanie odwracalnego procesu pęcznienia poli(amidoaminowych) dendrymerów-PAMAM z zastosowaniem powierzchniowego rezonansu plazmonów (MP-SPR) i mikrowagi kwarcowej (QCM-D)”, MP-SPR Bionavis - kierownik projektu: Barbara Jachimska

2012-2014 „Badania struktury i właściwości magnetycznie sterowanego nanopojemnika molekularnego” Grant NCN nr N N204 205240 – kierownik projektu: Tomasz Pańczyk, wykonawca: Tomasz Warzocha (doktorant)

2012-2015 "Dynamika zmian konformacyjnych w pierścieniach piranozowych: modelowanie komputerowe" SONATA 2011/03/D/ST4/01230 – kierownik projektu: Wojciech Płaziński, wykonawcy: Mateusz Drach, Agnieszka Knyś-Dzieciuch (doktorant)

2013-2015 "Zaawansowane badania teoretyczne nad reakcją mutarotacji D-glukopiranozy" IUVENTUS Plus IP2012 006372 – kierownik projektu: Wojciech Płaziński, wykonawcy: Mateusz Drach, Anita Płazińska

2013 -2016 “Struktura i właściwości  warstw białkowych: od biomolekuły do funkcjonalnej warstwy (badania eksperymentalne i symulacje)”, NCN OPUS 4, ST-5,2012/07/B/ST5/00767- kierownik projektu: Barbara Jachimska, wykonawcy: Karina Kubiak-Ossowska, Paul Mulheran, Robert Socha, Karolina Tokarczyk (doktorant), Sylwia Świątek (doktorant), Monika Ćwięka (doktorant), Paulina Komorek, Robert Stokłosa, Iwona Kralka

2013-2017 „Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych” NCN SONATA 2 Bis UMO- 2012/07/E/ST4/00763 kierownik projektu: Tomasz Pańczyk, wykonawcy: Łukasz Kończak (doktorant), Paweł Wolski (doktorant)

2014-2015 "Advanced computer simulations of hyaluronan conformational properties" Program SCIEX – główny wykonawca: Wojciech Płaziński, koordynatorzy: Philippe Hunenberger, Tomasz Pańczyk

2015-2016 „Opracowanie metodyki badania oddziaływania białek modyfikowanych związkami biologicznie aktywnymi z ich receptorami”, Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego KNOW kierownik projektu: Barbara Jachimska, wykonawcy: Małgorzata Brindell, Klaudyna Śpiewak (doktorant)

2016-2019 "Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych." NCN SONATA-10 UMO-2015/19/D/ST4/01979 - kierownik projektu: Agnieszka Brzyska, wykonawcy: Mateusz Drach

2017-2019 „Funkcjonalne hybrydowe nanomateriały na bazie dendrymerów poli(amidoaminowych) PAMAM” – NCN PRELUDIUM 2016/23/N/ST4/02532, kierownik: Karolina Tokarczyk (doktorant), opiekun: Barbara Jachimska

2016-2020 "Pole siłowe mechaniki molekularnej dla badania struktury, dynamiki oraz konformacji węglowodanów zawierających jednostki furanozowe" SONATA BIS UMO-2015/18/E/ST4/00234 – kierownik projektu: Wojciech Płaziński, wykonawcy: Karina Pańczyk (doktorant), Karolina Gawęda (doktorant), Mateusz Drach

2017-2020 „Dendrymery jako platforma do projektowania biologicznie czynnych nośników”- NCN OPUS 2016/B/ST5/02788, kierownik: Barbara Jachimska, wykonawcy: Martyna Jucha (doktorant), Paulina Komorek (doktorant), Agnieszka Siemek (doktorant)

 

2019-2020 Bilateralny projekt współpracy Polsko-Niemickiej, NAWA PPN/BIL/2018/1/00103, kierownik: Barbara Jachimska

 

2018-2021 "Badania oddziaływania nanorurek węglowych z telomerycznym DNA przy użyciu metod dynamiki molekularnej" OPUS 14, UMO-2017/27/B/ST4/00108 - kierownik projektu: Tomasz Pańczyk, wykonawcy: Paweł Wolski, Patrycja Wojtoń (doktorant)