Aktualne projekty badawcze

1. ‘IPERION HS - Integrowanie platform europejskiej infrastruktury badawczej w dziedzinie nauki o dziedzictwie’, projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” na lata 2020-2023.

 2. ‘CollectionCare - Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu’, projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” na lata 2019-2022.

3. ‘Premia na horyzoncie -  Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu’, w programie ramowym „Horyzont 2020” projekt wspierany w ramach programu finansowania „Premia na Horyzoncie” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019-2022.

4. ‘CRACQUELURE - Całościowy model mechaniczny starych warstw malarskich’, projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, program „Polskie Powroty”, nr umowy PPN/PPO/2018/1/00004/U/00001, 2019-2022.

5. ‘HERIe’ - Projekt ma na celu dalszy rozwój oprogramowania HERIe do ilościowej oceny ryzyka fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne. Opracowanie modelu pękania warstw dekoracyjnych na płótnie i opracowanie modułu określającego ryzyko odkształceń lub pęknięć wywołanych przez klimat dla obiektów pergaminowych, badania w ramach „Managing Collection Environments Initiative” Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2019-2020

6. ‘SyMBoL - Zrównoważone zarządzanie budynkami zabytkowymi w perspektywie długookresowej’, projekt Norweskiej Rady Badań Naukowych, nr 274749, 2018-2021.

7. HERIe - Dalszy rozwój oprogramowania HERIe do ilościowej oceny ryzyka fizycznego uszkodzenia obiektów dziedzictwa z powodu zmian klimatu’, badania w ramach„ Managing Collection Environments Initiative ”Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2017-2019.

8. ‘DET-ART - Metoda nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki’, projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy PBS3/A9/29/2015, 2015-2018.

9. ‘Pyły - Przenoszenie i osiadanie pyłów w budowlach zabytkowych, projekt badawczy w ramach umowy między Włoską Narodową Radą Badań Naukowych i Polską Akademią Nauk, 2014-2017.

10. ‘HERIVERDE - Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych’, projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy PBS2/A9/24/2013, 2013-2017.