Projekty badawcze

2018 – 2021 „Zrównoważone zarządzanie budynkami zabytkowymi w perspektywie długookresowej - SyMBoL”, projekt nr 274749 Norweskiej Rady Badań Naukowych - kierownik projektu: Marcin Strojecki, wykonawcy: Arkadiusz Kupczak, Łukasz Bratasz

2017 – 2021 „Rozwój oprogramowania HERIe - ilościowa ocena fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne” w ramach projektu 'Managing Collection Environments Initiative' Instytutu Konserwacji Getty'ego, Los Angeles, USA – kierownik projektu: Łukasz Bratasz, wykonawcy: Arkadiusz Kupczak, Leszek Krzemień, Roman Kozłowski, Anna Klimek (doktorantka)

2015 – 2018 „Monitorowanie emisji akustycznej zabytkowych mebli w Knole, Wlk. Brytania”, Zlecenie zewnętrzne 'KNOLE', National Trust, Wielka Brytania – kierownik projektu: Marcin Strojecki, wykonawcy: Roman Kozłowski, Leszek Krzemień

2013 – 2017 „Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych - HERIVERDE”, Program Badań Stosowanych NCBiR PBS2/A9/24/2013 – kierownik projektu: Roman Kozłowski, wykonawcy: Łukasz Bratasz, Arkadiusz Kupczak, Michał Łukomski, Marcin Strojecki

2013 – 2015 „Monitorowanie emisji akustycznej oraz pomiary DESPI zabytkowych mebli w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie”, Zlecenie zewnętrzne 'V&A', Muzeum Wiktorii i Alberta, Wielka Brytania – kierownik projektu: Michał Łukomski, Marcin Strojecki, wykonawcy: Leszek Krzemień

2011 – 2015 „Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów”, projekt NCN SONATA 2011/01/D/HS2/02604 – kierownik projektu: Marcin Strojecki, wykonawcy: Agata Mleczkowska (doktorantka), Łukasz Bratasz, Roman Kozłowski

2011 – 2015 „Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji klimatu”, projekt NCN OPUS 2011/01/B/HS2/02586 – kierownik projektu: Łukasz Bratasz, wykonawcy: Leszek Krzemień, Michał Łukomski, Roman Kozłowski, Marcin Strojecki

2009 – 2012 „Roman cements for architectural restoration to new high standards - ROCARE”, projekt nr 226 898 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej – kierownik projektu: Roman Kozłowski, wykonawcy: Dariusz Wilk (doktorant), Łukasz Bratasz

2011 – 2012 „Odpowiedź strukturalna zapraw z cementów romańskich na wysychanie”, projekt badawczy promotorski nr N N105 429140 – kierownik projektu: Roman Kozłowski wykonawca: Dariusz Wilk (doktorant)

2009 – 2012 „Emisja Akustyczna do monitorowania obiektów muzealnych jako uniwersalna metoda prewencji konserwatorskiej”, projekt badawczy MNiSW nr N N105 278536 – kierownik projektu: Łukasz Bratasz, wykonawcy: Marcin Strojecki, Roman Kozłowski

2009 – 2011 „Zarządzanie kolekcją muzealną w oparciu o komputerowe modelowanie wpływu wahań mikroklimatu na obiekty zabytkowe - ENVICONTROL”, projekt nr 538/N-COST/2009/0 wspierający działania Akcji COST IE0601 'Nauka o drewnie w konserwacji dziedzictwa kultury' – kierownik projektu: Michał Łukomski, wykonawcy: Leszek Krzemień, Marcin Strojecki, Łukasz Bratasz, Bartosz Rachwał (doktorant), Roman Kozłowski

2008 – 2011 „Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi - FIBER”, projekt nr PL0267 7-go Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kierownik projektu: Łukasz Bratasz, wykonawcy: Michał Łukomski, Marcin Strojecki, Roman Kozłowski

2008 – 2011 „Inteligentne monitorowanie obiektów zabytkowych - SMooHs”, projekt nr 212939 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej – kierownik projektu: Michał Łukomski, wykonawcy: Marcin Strojecki, Łukasz Bratasz, Roman Kozłowski

2007 – 2010 „Ustalenie norm dopuszczalnych fluktuacji mikroklimatu dla drewna polichromowanego”, projekt nr PL0086 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kierownik projektu: Roman Kozłowski, wykonawcy: Łukasz Bratasz, Michał Łukomski, Łukasz Lasyk (doktorant), Bartosz Rachwał (doktorant)