Projekty badawcze

2007-2009 „IUP: Casein polyelectrolyte mutlilayer films”, 81/N-ECO-NET/2007/0, kierownik projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Robert Socha, Joanna Piekoszewska (doktorant).

2007-2010 „Multifunctional Particulate Systems for Nanomedicine –NANOMEDPART”- MATERA ERANET, koordynator projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz (doktorant), Dorota Dronka-Góra (doktorant), Tomasz Jasiński (doktorant).

2007 – 2010 „Effective photocatalytic-membrane methods of removal of organic contaminants for water treatment”, NOMRemove, Mechanizm finansowy EEA, umowa numer: EEA PL0084-SGE-00109-E-V2-EEA-FM, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Paweł Nowak, Robert Socha, Jacek Gurgul, Justyna Dziedzic (doktorantka), Magdalena Elżbieciak (doktorantka), Dawid Wodka (doktorant), Krzysztof Szczepanowicz (doktorant).

2007-2010 „Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran”, 1206/GDR/2007/03, wykonawcy: Kazimierz Małysa, Piotr Warszyński, Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Jan Zawała (doktorant), Joanna Piekoszewska (doktorant), Tomasz Jasinski (doktorant).

2008 – 2012 „Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers – MUST”, 7th FP EC, NMP3-LA-2008-214261, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Paweł Nowak, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak (doktorant), Małgorzata Krzak (doktorant), Dawid Wodka (doktorant).

2008-2012 „Multifunctional Surface Coatings and Highly Scratch Resistant Plastic Parts – NANOREP II”, 102/ERA-NET/2008, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszynska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, M. Adamczak(doktorant), Anna Pajor-Świerzy (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant).

2008-2011 „Nanoscale Surface Treatments to Functionalise Polymer Particles for Electronic Applications - PARFUN”, 101/ERA-NET/2008, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszynska, Marta Kolasińska, Anna Trybała (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant).

2009 – 2011 „Kontrolowana adsorpcja jako metoda zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska w wyniku utleniania siarczków metali”, N N523 451336, kierownik projektu: Paweł Nowak, wykonawcy: Robert Socha, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Michał Mosiałek, Daria Napruszewska, Maciej Szaleniec, Adam Węgrzynowicz (doktorant).

2009-2013 „F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory – European Chemistry Consortium Begins the Journey into the Future of Production” 7th FP EU NMP2-LA-2009-228867, kierownik projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska, Karolina Podgórna (doktorant).

2010 – 2011 „Badania eksperymentalne nad wydzielaniem renu i jego stopów, a w szczególności stopów o składzie i właściwościach zbliżonych do tak zwanych nadstopów, na podłożu metalicznym na drodze elektrolizy”, Praca badawcza zlecona przez partnera przemysłowego KGHM ECOREN S.A., kierownik projektu: Paweł Nowak, Wykonawcy: Grzegorz Mordarski, Elżbieta Bielańska, Robert Socha, Dariusz Mucha, Roman Dula, Daria Napruszewska, Dawid Wodka (doktorant), Maciej Tatko (doktorant).

2010-2012 “Structure and Electric Properties of the Composite Films Containing Conductive Nanoparticles” HOMING PLUS, kierownik projektu: Marta Kolasińska-Sojka, wykonawcy: Magdalena Elżbieciak (doktorant), Dawid Wodka (doktorant).

2010 -2013, „Kompozytowe katody do stało-tlenkowych ogniw paliwowych SOFC pracujące w temperaturach 600° i niższych zawierające srebro”, N N507 616638, kierownik projektu: Michał Mosiałek, wykonawcy: Paweł Nowak, Grzegorz Mordarski, Robert Socha, Elżbieta Bielańska, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Aneta Michna, Małgorzata Zimowska, Jakub Barbasz, Magdalena Dudek, Joanna Wojewoda-Budka, Manuela Reben, Alicja Rapacz-Kmita, Marcin Przybyła, Maciej Tatko (doktorant), Aneta Kędra (doktorantka).

2011-2014 „Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale aplikacyjnym” SONATA UMO-2011/01/D/ST5/04913, kierownik projektu: Marta Kolasińska-Sojka, wykonawcy: Magdalena Elżbieciak-Wodka, Anna Pajor-Świerzy (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant), Magdalena Włodek (doktorant), Marta Szczęch (doktorant).

2011-2014 „Zastosowanie emulsyfikacji membranowej do produkcji rdzeni nano- i mikrokapsułek” NCN 7573/B/H03/2011/40, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Krzysztof Szczepanowicz, Jan Zawała, Małgorzata Adamczak (doktorant), Małgorzata Krzak (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant).

2012-2015 „Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników” – OPUS 2011/03/B/ST4/01217, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Grażyna Para, EwelinaJarek, Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska.

2012-2014 „Synteza biozgodnych nanośników dla wybranych substancji neuroprotekcyjnych” PRELUDIUM 2011/03/N/ST5/04808, kierownik projektu: Marek Piotrowski (doktorant).

2012-2014 „Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzącymi oraz zredukowanym tlenkiem grafenu”, PRELUDIUM NCN 2012/07/N/ST4/00350, kierownik projektu: Anna Pajor-Świerzy.

2012-2017 „Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników”, SONATA 2011/03/D/ST5/05635, kierownik projektu: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Tomasz Kruk (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant), Marta Łapczyńska (doktorant).

2013-2016 „Wielowarstwowe filmy polimerowe zawierające nanocząstki oraz grafen jako funkcjonalne powłoki i membrany”, PRELUDIUM, 2012/07/N/ST5/00173, kierownik projektu: Tomasz Kruk (doktorant).

2013-2015 „Magnetyczne systemy dostarczania leków z możliwością sterowanego uwalniania czynnika aktywnego”, Iuventus PLUS IP2012 058972, kierownik projektu: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Karolina Podgórna (doktorant).

2013-2015 „Functional joining of dissimilar materials using directed self-assembly of nanoparticles by capillary-bridging – HyperConnect, 7th FP EC 310420, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak-Wodka, Grzegorz Potasiewicz, Tomasz Kruk (doktorant).

2013-2016 „Nanoparticulate Delivery Systems for Therapies Against Neurodegenerative Diseases- NanoNeucar”, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, ID 199523, koordynator projektu: Piotr Warszyński, kierownik zadania: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Marek Piotrowski (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant), Marta Szczęch (doktorant), Anna Kida (doktorant).

2014-2016 “In-line Procesing of n+/p and p/p+ Junction System for Cheap Photovoltaic Module Production - InlinePV” - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza ID 199380 Core, koordynator: P. Warszyński, kierownik zadania: Robert Socha, wykonawcy: Aneta Kędra (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant), Joanna Wojas (doktorant).

2016-2017 „Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami” - PRELUDIUM – kierownik projektu: Magdalena Włodek (doktorant).