Projekty badawcze

2020-2021  "Biokompatybilne emulsje I piany stabilizowane naturalnymi surfaktantami i cząstkami stałymi jako nośniki leków". Projekt bilateralny. Polski kierownik projektu dr Marcel Krzan, Polski zespół projektowy: dr Ewelina Jarek, prof. Piotr Warszyński; Włoski kierownik projektu: dr. F. Ravera, Włoski zespół projektowy: dr. Libero Ligierri, dr. Eva Santini, MSc K. Dizia,

2016-2021 "Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnoustrojobójczych i leczniczych", NCN 2016/21/B/ST8/02107, kierownik projektu: Marcel Krzan, zespół projektowy: dr Ewelina Jarek, prof. Piotr Warszyński, dr. hab. Michał Mosiałek, dr Robert Socha, mgr Agnieszka Czakaj (PhD student),

2018-2021 "Biokompatybilne emulsje I piany stabilizowane cząstkami stałymi do zastosowań biomedycznych". Bilateral project. Projekt bilateralny. Polski kierownik projektu dr Marcel Krzan, Polski zespół projektowy: Ewelina Jarek, Piotr Warszyński; Bułgarskin kierownik projektu: prof. Elena Mileva, Bulgarian zespół projektowy: dr. Hristina Petkova, prof. Rumev Todorov,

2019-2020 „Badania wstępne wpływu domieszkowania stopów magnezu pierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i jej przeciwdziałania przez inhibitory nieorganiczne”, NCN Miniatura 2019/03/X/ST4/00749, kierownik projektu: Dmitry Kharitonov,

2018-2020 „Wpływ kontrolowanego czasu adsorpcji na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach stałych o różnej hydrofobwości” PRELUDIUM 2017/27/N/ST4/01187, kierownik projektu:  Agata Wiertel-Pochopień,

2018-2020 "Smart liquid/gas interfaces with photo-switchable surfactants", NAWA PPN/BIL/2018/1/00093. Bilateral project. Polish PI dr. Marcel Krzan, Polish team: dr. Ewelina Jarek, prof. Piotr Warszyński; German PI: Prof. Dr. Björn Braunschweig, dr. Georgi Gochev, Marco Schnurbus (PhD student),

2018-2021 „Surfaktanty i kopolimery czułe na zmiany pH jako komponenty do tworzenia nanonośników”,  UMO-2017/25/B/ST4/02450, kierownik projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Ewelina Jarek, Lilianna-Szyk-Warszynska, Zofia Krasińska Krawet, Marzena Noworyta, Krzysztof Szczepanowicz, Tomasz Kruk,

2018-2021 "W poszukiwaniu efektywnych i przyjaznych środowisku spieniaczy i emulgatorów – ilościowy opis stabilności cienkich filmów ciekłych w roztworach zielonych surfaktantów", OPUS 2017/25/B/ST8/01247, kierownik: Jan Zawała, wykonawcy: Agata Wiertel-Pochopień (doktorant), Anna Niecikowska, Dorota Gaweł (doktorant), Mariusz Borkowski (doktorant),

2017-2019 „Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących”, POIR.04.04.00-00-3EE4/17-00, kierownik projektu: A. Pajor-Świerzy, wykonawcy: Dorota Gaweł (magistrant), Dawid Staśko (magistrant),

2017-2019 „Synteza biopolimerowych nanocząstek hybrydowych”, PRELUDIUM 2016/23/N/ST5/02783, kierownik projektu: Marta Szczęch,

2017-2019 "Biokompatybilne emulsje I piany stabilizowane  cząstkami stałymi jako nośniki leków". Projekt bilateralny. Polski kierownik projektu dr Marcel Krzan, Polski zespół projektowy: dr Ewelina Jarek, prof. Piotr Warszyński; Włoski kierownik projektu: dr. F. Ravera, Włoski zespół projektowy: dr. Libero Ligierri, dr. Eva Santini,

2016-2019 „Teranostyczne nanonośniki do obrazowania MRI”, UMO-2015/17/B/ST5/02808, kierownik projektu: Piotr Warszyński. wykonawcy: Lilianna-Szyk-Warszynska, Marzena Noworyta, Karolina Podgórna, Krzysztof Szczepanowicz,

2017-2020 "Wpływ przeciwjonów na tworzenie i funkcjonalność membran polielektrolitowych" OPUS 2016/23/B/ST8/03128, kierownik projektu: dr hab. Marta Kolasińska-Sojka,

2016-2017 „Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami” PRELUDIUM, kierownik projektu: Magdalena Włodek (doktorant),

2014-2017 "Mechanizm i kinetyka koalescencji pęcherzyków powietrza na spokojnych i zaburzanych z kontrolowaną częstotliwością powierzchniach ciecz/gaz", SONATA 2013/09/D/ST4/03785, kierownik: Jan Zawała, wykonawcy: Anna Niecikowska, Agata Wiertel-Pochopień (doktorant),

2012-2017 „Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników”, SONATA 2011/03/D/ST5/05635, kierownik projektu: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Tomasz Kruk (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant), Marta Łapczyńska (doktorant),

2014-2016 “In-line Procesing of n+/p and p/p+ Junction System for Cheap Photovoltaic Module Production - InlinePV” - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza ID 199380 Core, koordynator: P. Warszyński, kierownik zadania: Robert Socha, wykonawcy: Aneta Kędra (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant), Joanna Wojas (doktorant),

2013-2016 „Nanoparticulate Delivery Systems for Therapies Against Neurodegenerative Diseases- NanoNeucar”, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, ID 199523, koordynator projektu: Piotr Warszyński, kierownik zadania: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Marek Piotrowski (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant), Marta Szczęch (doktorant), Anna Kida (doktorant),

2013-2015 „Magnetyczne systemy dostarczania leków z możliwością sterowanego uwalniania czynnika aktywnego”, Iuventus PLUS IP2012 058972, kierownik projektu: Krzysztof Szczepanowicz, wykonawcy: Karolina Podgórna (doktorant),

2013-2015 „Functional joining of dissimilar materials using directed self-assembly of nanoparticles by capillary-bridging – HyperConnect, 7th FP EC 310420, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak-Wodka, Grzegorz Potasiewicz, Tomasz Kruk (doktorant),

2013-2016 „Wielowarstwowe filmy polimerowe zawierające nanocząstki oraz grafen jako funkcjonalne powłoki i membrany”, PRELUDIUM, 2012/07/N/ST5/00173, kierownik projektu: Tomasz Kruk (doktorant),

2012-2015 „Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników” – OPUS 2011/03/B/ST4/01217, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Grażyna Para, EwelinaJarek, Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska,

2011-2015 "Opracowanie technologii wytwarzania stabilnej i łatwo biodegradowalnej piany ciekłej – do zastosowań przemysłowych i biomedycznych",  NCN. 2011/01/B/ST8/03717, kierownik projektu: dr Marcel Krzan, zespół projektowy: dr Ewelina Jarek, prof. Piotr Warszyński,

2012-2014 „Synteza biozgodnych nanośników dla wybranych substancji neuroprotekcyjnych” PRELUDIUM 2011/03/N/ST5/04808, kierownik projektu: Marek Piotrowski (doktorant),

2012-2014 „Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzącymi oraz zredukowanym tlenkiem grafenu”, PRELUDIUM NCN 2012/07/N/ST4/00350, kierownik projektu: Anna Pajor-Świerzy,

2011-2014 „Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale aplikacyjnym” SONATA UMO-2011/01/D/ST5/04913, kierownik projektu: Marta Kolasińska-Sojka, wykonawcy: Magdalena Elżbieciak-Wodka, Anna Pajor-Świerzy (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant), Magdalena Włodek (doktorant), Marta Szczęch (doktorant),

2011-2014 „Zastosowanie emulsyfikacji membranowej do produkcji rdzeni nano- i mikrokapsułek” NCN 7573/B/H03/2011/40, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Krzysztof Szczepanowicz, Jan Zawała, Małgorzata Adamczak (doktorant), Małgorzata Krzak (doktorant), Karolina Podgórna (doktorant),

2010-2013, „Kompozytowe katody do stało-tlenkowych ogniw paliwowych SOFC pracujące w temperaturach 600° i niższych zawierające srebro”, N N507 616638, kierownik projektu: Michał Mosiałek, wykonawcy: Paweł Nowak, Grzegorz Mordarski, Robert Socha, Elżbieta Bielańska, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Aneta Michna, Małgorzata Zimowska, Jakub Barbasz, Magdalena Dudek, Joanna Wojewoda-Budka, Manuela Reben, Alicja Rapacz-Kmita, Marcin Przybyła, Maciej Tatko (doktorant), Aneta Kędra (doktorantka),

2009-2013 „F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory – European Chemistry Consortium Begins the Journey into the Future of Production” 7th FP EU NMP2-LA-2009-228867, kierownik projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska, Karolina Podgórna (doktorant),

2010-2012 “Structure and Electric Properties of the Composite Films Containing Conductive Nanoparticles” HOMING PLUS, kierownik projektu: Marta Kolasińska-Sojka, wykonawcy: Magdalena Elżbieciak (doktorant), Dawid Wodka (doktorant),

2008-2012 „Multifunctional Surface Coatings and Highly Scratch Resistant Plastic Parts – NANOREP II”, 102/ERA-NET/2008, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszynska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, M. Adamczak(doktorant), Anna Pajor-Świerzy (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant),
 
2008-2012 „Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers – MUST”, 7th FP EC, NMP3-LA-2008-214261, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Paweł Nowak, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak (doktorant), Małgorzata Krzak (doktorant), Dawid Wodka (doktorant),

2010-2011 „Badania eksperymentalne nad wydzielaniem renu i jego stopów, a w szczególności stopów o składzie i właściwościach zbliżonych do tak zwanych nadstopów, na podłożu metalicznym na drodze elektrolizy”, Praca badawcza zlecona przez partnera przemysłowego KGHM ECOREN S.A., kierownik projektu: Paweł Nowak, Wykonawcy: Grzegorz Mordarski, Elżbieta Bielańska, Robert Socha, Dariusz Mucha, Roman Dula, Daria Napruszewska, Dawid Wodka (doktorant), Maciej Tatko (doktorant),

2009-2011 „Kontrolowana adsorpcja jako metoda zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska w wyniku utleniania siarczków metali”, N N523 451336, kierownik projektu: Paweł Nowak, wykonawcy: Robert Socha, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Michał Mosiałek, Daria Napruszewska, Maciej Szaleniec, Adam Węgrzynowicz (doktorant),

2008-2011 „Nanoscale Surface Treatments to Functionalise Polymer Particles for Electronic Applications - PARFUN”, 101/ERA-NET/2008, kierownik projektu: Piotr Warszynski, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszynska, Marta Kolasińska, Anna Trybała (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant),

2007-2010 „Effective photocatalytic-membrane methods of removal of organic contaminants for water treatment”, NOMRemove, Mechanizm finansowy EEA, umowa numer: EEA PL0084-SGE-00109-E-V2-EEA-FM, kierownik projektu: Piotr Warszyński, wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Paweł Nowak, Robert Socha, Jacek Gurgul, Justyna Dziedzic (doktorantka), Magdalena Elżbieciak (doktorantka), Dawid Wodka (doktorant), Krzysztof Szczepanowicz (doktorant),

2007-2010 „Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran”, 1206/GDR/2007/03, wykonawcy: Kazimierz Małysa, Piotr Warszyński, Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Jan Zawała (doktorant), Joanna Piekoszewska (doktorant), Tomasz Jasinski (doktorant),

2007-2010 „Multifunctional Particulate Systems for Nanomedicine –NANOMEDPART”- MATERA ERANET, koordynator projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz (doktorant), Dorota Dronka-Góra (doktorant), Tomasz Jasiński (doktorant),

2007-2009 „IUP: Casein polyelectrolyte mutlilayer films”, 81/N-ECO-NET/2007/0, kierownik projektu: Piotr Warszyński; wykonawcy: Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Robert Socha, Joanna Piekoszewska (doktorant).