Projekty badawcze

 • MAG-ALCHEMI "Magnetic Anisotropy Grafting by means of Atomic Level CHEMical engineering at film Interfaces"
 • NCN Miniatura "Optymalizacja pomiarów magnetycznych dla ultra-cienkich epitaksjalnych warstw metali ferromagnetycznych za pomocą magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD)" [2019]
 • NCN BEETHOVEN "Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya" [2018-2020]
 • NCN OPUS "Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym polem elektrycznym" [2017-2020]
 • NCN FUGA "Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych" [2015-2018]
 • NCN Harmonia "Obrazowanie lokalnej kinetyki reakcji katalitycznych dla układów modelowych w skali mezo- i nanoskopowej" (w ramach umowy międzyrządowej Polski i Austrii) [2013-2015]
 • Projekt TEAM: AMON - "Atomic and molecular level devising of functional nanostructures for magnetic and catalytic applications".
 • Projekty Funduszy Strukturalnych UE
  • MPD Krakow Interdisciplinary Ph.D. Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures (z AGH) [2008-2012]
  • ISD "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" (z AGH) [2009-2015]
  • SPINLAB "Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowań w elektronice spinowej" (IFM PAN) [2009-2011]
 • EC COST "Molecular Structure-Performance Relationships at the Surface of Functional Materials" [2006-2011]
 • "Procesy adsorpcji na monowarstwie Fe/W(110)" (w ramach umowy międzyrządowej Polski i Austrii) [2009-2010]
 • Krajowe Sieci Naukowe
  • ARTMAG "Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej"
  • PV-TECH "Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych fotoogniw"
 • Granty
  • "Mechanizm działania katalizatorów "nano-Au/tlenek" w reakcjach utleniania CO" [2007-2010]
  • "Oddziaływanie wymienne typu "exchange-bias" w układach epitaksjalnie osadzanych metali 3d i 4f na polarnych i nie-polarnych podłożach tlenków metali przejściowych" [2008-2011]
 • POL-POSTDOC II "Epitaksjalne nanostruktury tlenkowe na metalicznych podłożach monokrystalicznych" [2006-2009]
 • DYNASYNC - Dynamika w nano-materiałach badana przy pomocy promieniowania synchrotronowego - projekt typu STRP w ramach 6 PR UE koordynowany przez nasz Instytut.
 • Materials Dynamics Network - projekt koordynowany przez Institut für Materialphysik der Universität Wien.