Projekty badawcze

2019-2022, „Wielofunkcyjne, wysokosprawne materiały: porowate materiały kompozytowe do procesów membranowych”,  EIG CONCERT-JAPAN/1/2019, kierownik projektu: Aleksandra Pacuła

2017-2018, "Rola wodorowych brązów molibdenowych i wolframowych w uwodornianiu biosurowca 5-hydroksymetylofurfuralu na katalizatorach Pd/MoO3 i Pd/WO3", Miniatura 2017/01/X/ST-4/00731, kierownik projektu: Robert Kosydar

2014-2017, „Synteza kompozytów zawierających nanocząstki metali (Fe, Mn, Pd) i porowate, domieszkowane azotem materiały węglowe o różnej morfologii ziaren oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i elektrokatalitycznych w reakcji redukcji tlenu”, OPUS 2013/11/B/ST5/01417, kierownik projektu: Aleksandra Pacuła, wykonawcy: Robert Kosydar, Robert Socha, Elżbieta Bielańska, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk

2013-2016, Dynamika oscylacji w układzie pallad/wodór”, OPUS 4, 2012/07/B/ST4/00518, kierownik projektu: Erwin Lalik, wykonawcy: Robert P. Socha, Leszek Matachowski, Grzegorz Mordarski, Małgorzata Zimowska, Robert Kosydar, Marcin Woźniak, Michał Kołodziej (doktorant)

2012-2015, Projektowanie katalizatorów do rekombinacji wodoru i tlenu pod kątem kontroli ich aktywności jako czynnika o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy rekombinatorów w instalacjach nuklearnych”, zadanie badawcze w projekcie strategicznym NCBR „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”, Nr SP/J/7/170071/12, kierownik projektu: Alicja Drelinkiewicz, wykonawcy: Elżbieta Bielańska, Roman Dula, Ryszard Grabowski, Robert Kosydar, Erwin Lalik, Tadeusz Machej, Leszek Matachowski, Paweł Nowak, Aleksandra Pacuła, Wojciech Rojek, Ewa Serwicka-Bahranowska, Renata Tokarz-Sobieraj, Tomasz Szumełda (doktorant), Małgorzata Witko

2011-2016, „Nowe katalizatory PdPt/ nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym” SONATA 2011/01/D/ST5/04917, kierownik projektu: Monika Góral-Kurbiel, wykonawcy: Robert Kosydar, Jacek Gurgul, Małgorzata Ruggiero, Grzegorz Mordarski, Beata Dembińska, Paweł J. Kulesza,Lidia Lityńska-Dobrzyńska

2009-2012, „Nowe nanostrukturalne materiały węglowe, tlenkowe oraz kompozyty węglowo-tlenkowe do budowy superkondensatorów”, 2699/B/T02/2009/36, kierownik projektu: Aleksandra Pacuła, wykonawcy: Paweł Nowak, Robert Socha, Michał Mosiałek, Bogna Napruszewska