Projekty badawcze

Projekty krajowe:

2015-2017 „Teoretyczny opis wpływu zmian ruchliwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe na przebieg kolizji i kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego”. Iuventus Plus IP2014 053973 - kierownik: Jan Zawała

2014-2017 „Mechanizm i kinetyka koalescencji pęcherzyków powietrza na spokojnych i zaburzanych z kontrolowaną częstotliwością powierzchniach ciecz/gaz“. Sonata-5 2013/09/D/ST4/03785 - kierownik: Jan Zawała, wykonawcy: Anna Niecikowska (doktorant), Agata Wiertel (doktorant)

2014-2015 „Określenie właściwości i możliwości usuwania emulsji O/W oraz rozpuszczonych substancji organicznych z przemysłowych wód odpadowych”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami - kierownik: Jan Zawała

2013 - 2014 „Zastosowanie metody CFD (Computational Fluid Dynamics) do opisu ruchu pęcherzyka gazu w lepkiej cieczy w pobliżu granicy międzyfazowej”. Projekt dla młodych naukowców z funduszu KNOW - kierownik: Jan Zawała

2012-2014 „Opracowanie technologii wytwarzanie stabilnej i łatwo biodegradowalnej piany ciekłej do zastosowań przemysłowych i biomedycznych“. Opus 2011/01/B/ST8/03717 - kierownik: Marcel Krzan, wykonawcy: Ewelina Jarek

2012-2013 „Czynniki determinujące stabilność ciekłych filmów powstających w warunkach dynamicznych na powierzchniach ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe”. Mobilność Plus 653/MOB/2011/0 - kierownik: Jan Zawała

2011-2014 „Wpływ mikro- i nano-pęcherzyków na powierzchniach hydrofobowych na kinetykę i mechanizm powstawania kontaktu trójfazowego w czasach milisekundowych“. Projekt NN204 133640 - kierownik: Jan Zawała, wykonawcy: Kazimierz Małysa, Lilianna Szyk-Warszyńska, Krzysztof Szczepanowicz, Dominik Kosior (doktorant)

2010-2012 „Wpływ surfaktantów kationowych i pH na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach o niskiej hydrofobowości“. Grant promotorski N N204 179439 - kierownik Kazimierz Małysa, wykonawcy: Anna Niecikowska (doktorant)

2009-2010 „Określenie czynników determinujących stabilność ciekłych filmów powstających podczas zderzenia pęcherzyka gazu z różnymi powierzchniami międzyfazowymi”. Iuventus Plus IP2010 049070  - kierownik: Jan Zawała, wykonawcy: Dominik Kosior (doktorant), Anna Niecikowska (doktorant)

2007-2010 „Dynamika oddziaływań poruszających się mikro-obiektów (cząstki, kropelki, pęcherzyki) z powierzchniami międzyfazowymi”. Projekt 45/N/COST/2007/0  - kierownik: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Piotr Warszyński, Lilianna Szyk-Warszyńska, Marcel Krzan, Ewelina Jarek, Jan Zawała (doktorant)

2008-2009 „Badanie mechanizmu działania kolektorów i modyfikatorów flotacji“. PBZ-3/3/I-1.2b podzadanie badawcze projektu realizowanego przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach - kierownik: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Jan Zawała, Marcel Krzan, Anna Niecikowska (doktorant)

2004-2006 „Dynamiczne struktury adsorpcyjne - wpływ substancji powierzchniowo aktywnej na zmiany ruchliwości powierzchni międzyfazowej“. Projekt 3T09A16427 -kierownik projektu: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Marcel Krzan, Marta Krasowska (doktorant), Jan Zawała (doktorant)

 

Projekty w ramach porozumienia PAN z jednostkami zagranicznymi:

2015-2017 „Właściwości dynamiczne powierzchni międzyfazowych ze złożonymi warstwami adsorpcyjnymi”. Projekt w ramach porozumienia PAN-UAN - kierownik: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Piotr Warszyński, Marcel Krzan, Dominik Kosior, Jan Zawała, Agata Wiertel (doktorant)

2010-2013 „Mechanizm odbić pęcherzyka i kropli podczas kolizji z różnymi powierzchniami międzyfazowymi”. Projekt w ramach porozumienia PAN-FNRS - kierownik: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Jan Zawała, Dominik Kosior (doktorant)

2010-2013 „Stabilność cienkich filmów ciekłych i pęcherzyków w roztworach biosurfaktantów”. Projekt w ramach porozumienia PAN-BAN - kierownik: Kazimierz Małysa, wykonawcy: Jan Zawała, Dominik Kosior (doktorant)