homework machine summary sample business plan executive summary dissertation of dark war high school geography homework help essay on youth criminal justice act custom writer

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY HORIZON 2020

 • 820444 — ENERGY-X — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2018-01 [2019-2020] ENERGY-X Transformative Chemistry for a Sustainable Energy Future - dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN / prof. Małgorzata Witko
 • 814624 [2019-2022] CollectionCare Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport - dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

PROJEKTY AKCJI COST

UCZESTNICTWO                                                                                              

 • CA15124 NewBIAS [2016-2020] A new network of European Bioimage Analyst to Advance Life Science Imaging – dr M. Krzan
 • CA18234 [2019-2023] Obliczeniowa chemia materiałowa dla wydajnego procesu rozkładu wody na nanokryształach zbudowanych z pierwiastków nieszlachetnych - prof. dr hab. M. Witko


 
PROJEKTY NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL                                                        

 • NRC 274749 SyMBoL [2018-2021] Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term Perspective – prof. R. Kozłowski


 
PROJEKTY WYMIANY BILATERALNEJ PAN                                                                                                   

 • [2017-2019] Biocompatible Particle-Stabilized Foams and Emulsions as Carriers for Healing Agents [projekt współpracy PAN-CNR] – dr M. Krzan
 • [2017-2019] Role of interfacial properties in dynamics of bubbles and drops [projekt współpracy PAN-CAN] - dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN
 • [2018-2020] Synthesis of Novel Organic-Inorganic Hybrid Materials to Use as Catalysts for Fine Organic Synthesis [projekt współpracy PAN-NANU] - prof. E. Serwicka-Bahranowska
 • [2019-2021] Biocompatibile foams and emulsions stabilized by natural surfactants and particles for bio-medical applications [projekt współpracy PAN-CNR] - dr M. Krzan


 
NAWA (NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ)

Program POLSKIE POWROTY

 • PPN/PPO/2018/1/00004  CRAQELURE [2018-2022] – dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PANProgram wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej

 • PPI/PRO/2019/1/00021/U/00001 - PROM [2018-2020] Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej  – prof. T. BorowskiProgram wymiany bilateralnej naukowców                                                                

 • PPN/BIL/2018/1/00093 Niemcy [2019-2020] – Smart liquid/gas interfaces with photo-switchable surfactants (Smart air-water interfaces with photo-switchable surfactants and their role on the stabilization of responsive foam) – dr M. Krzan
 • PPN/BIL/2018/1/00069 Czechy [2019-2020] – Methane selective oxidation to methanol of over metallozeolites catalysts – dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN
 • PPN/BIL/2018/1/00103 Niemcy [2019-2020] - Understanding molecular aspects of the protein misfolding process: in situ spectroscopic and microscopic studies - dr hab. B. Jachimska prof. IKiFP PAN

 

Program im. Bekkera

 • [2020-2022] Interactions between bacterial liposaccharides and an “X” shaped peptide oligomer at interfaces: The X-factor in antimicrobial strategy?” - dr M. WłodekNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 • EIG-CONCERT JAPAN/1/2019 [2019-2022] Wielofunkcyjne, wysokosprawne materiały: porowate materiały kompozytowe do procesów membranowych (X-MEM) - dr hab. A. Pacuła

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

GRIEG

(konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze)

 • 2019/34/H/HS2/00581 [2020-2022] Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach - dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY

(pilotażowy międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu badań podstawowych w obszarze solar-driven chemistry)

 • 2019/01/Y/ST4/00024 [2020-2023] SolarMethaChem: Procesy wywoływane światłem słonecznym dla fotochemicznej konwersji metanu - dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN