PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY AKCJI COST

UCZESTNICTWO                                                                                              

  • CA15124 NewBIAS [2016-2020] A new network of European Bioimage Analyst to Advance Life Science Imaging – dr M. Krzan


 
PROJEKTY NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL                                                        

  • NRC 274749 SyMBoL [2018-2021] Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term Perspective – prof. R. Kozłowski


 
PROJEKTY WYMIANY BILATERALNEJ PAN                                                                                                   

  • [2017-2019] Biocompatible Particle-Stabilized Foams and Emulsions as Carriers for Healing Agents [projekt współpracy PAN-CNR] – dr M. Krzan
  • [2019-2021] Biocompatibile foams and emulsions stabilized by natural surfactants and particles for bio-medical applications - dr M. Krzan


 
NAWA (NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ)

Program POLSKIE POWROTY

  • PPN/PPO/2018/1/00004  CRAQELURE [2018-2022] – dr hab. Ł. Bratasz, prof. IKiFP PANProgram wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej

  • PPI/PRO/2018/1/00006 - PROM [2018-2019] Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej  – prof. T. BorowskiProgram wymiany bilateralnej naukowców                                                                

  • PPN/BIL/2018/1/00093 Niemcy [2019-2020] – Smart liquid/gas interfaces with photo-switchable surfactants (Smart air-water interfaces with photo-switchable surfactants and their role on the stabilization of responsive foam) – dr M. Krzan
  • PPN/BIL/2018/1/00069 Czechy [2019-2020] – Methane selective oxidation to methanol of over metallozeolites catalysts – dr hab. D. Rutkowska-Żbik prof. IKiFP PAN
  • PPN/BIL/2018/1/00103 Niemcy [2019-2020] - Understanding molecular aspects of the protein misfolding process: in situ spectroscopic and microscopic studies - dr hab. B. Jachimska prof. IKiFP PANNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

  • EIG-CONCERT JAPAN/1/2019 [2019-2022] Wielofunkcyjne, wysokosprawne materiały: porowate materiały kompozytowe do procesów membranowych (X-MEM) - dr hab. A. Pacuła