Próżniowa aparatura z piecem oraz z kuwetą do adsorpcji cząsteczek - zasady dostępu

Instrument:Próżniowa aparatura z piecem oraz z kuwetą do adsorpcji cząsteczek

 

Lokalizacja: laboratorium 230

Adsorpcja np. NO, CO, NH3, CH3OH, DME na katalizatorach. Detekcja FTIR – aparatura w innych grupach.

 

Osoba kontaktowa:

dr Michał Śliwa

tel. 12 6395 193

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.