Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

W dniu 5 lipca 2019 (piątek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Świątek zatytułowanej "Funkcjonalne warstwy b-laktoglobuliny wołowej jako perspektywiczne nośniki leków”. [streszczenie]

promotor:

dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP

recenzenci:

dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński [recenzja]

dr hab. inż. Tomasz Kobiela

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska [recenzja]

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA

mgr Barbara Bożek
"Nowe polioksozwiązki molibdenu (VI) jako katalizatory w reakcjach utleniania”
[streszczenie]

promotor: prof. dr hab. Wiesław Łasocha
recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Wydz. Chemii UJ [recenzja 1]
dr hab. Małgorzata Karolus, Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych, Uniwersytet Śląski [recenzja 2]