Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

 

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA

mgr inż. Julia Maciejewska-Prończuk

"Mechanizm tworzenia warstw nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach międzyfazowych ciało stałe - elektrolit" Streszczenie PL -JMP[streszczenie]

promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk
recenzenci:
dr hab. inż. Mariusz Pietrzak,Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska [recenzja]
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki [recenzja]

mgr inż. Sylwii Świątek

"Funkcjonalne warstwy b-laktoglobuliny wołowej jako perspektywiczne nośniki leków”.[streszczenie]

promotor: dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP
recenzenci:
dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. UJ, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ [recenzja]
dr hab. inż. Tomasz Kobiela, Wydz. Chemiczny, Politechnika Warszawska [recenzja]

 

mgr Barbara Bożek
"Nowe polioksozwiązki molibdenu (VI) jako katalizatory w reakcjach utleniania”
[streszczenie]

promotor: prof. dr hab. Wiesław Łasocha
recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Wydz. Chemii UJ [recenzja 1]
dr hab. Małgorzata Karolus, Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych, Uniwersytet Śląski [recenzja 2]