Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

 

 

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA

mgr Adam Stępniewski "Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym"

Promotor: prof. dr hab. Ewa Brocławik,

Recenzenci: Prof. Dr hab. inż. Andrzej W. Sokalski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Prof. Dr hab. Artur Michalak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego