Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

W dniu 23 czerwca 2017 (piątek) o godz. 10:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pawła Wolskiego zatytułowanej: „Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych”

promotor: prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

recenzenci: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ (Wydział Chemii UJ), dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS (Wydział Chemii UMCS)

-----------------------------------------------------------------

W dniu 23 czerwca 2017 (piątek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Kończaka zatytułowanej: Mechanizm desorpcji nanocząstek metalicznych z krawędzi nanorurek węglowych i jej optymalizacja przy użyciu modelowania molekularnego "

promotor: prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

recenzenci: dr hab. Paweł Bryk (Wydział Chemii UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Artur Terzyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA

mgr inż. Tomasz Szumełda
"Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X=Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selekywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych"

mgr Joanna Piotrowska
„Catalytic oxidation of cyclohexanone to e-caprolactone with hydrogen peroxide over synthetic and natural basic minerals"