Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

W dniu 4 czerwca 2018 (poniedziałek) o godz. 11:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Mleczkowskiej zatytułowanej: Pyły w zabytkowych budowlach sakralnych – źródła, przenoszenie i osiadanie
 
promotor:     dr hab. Łukasz Bratasz
promotor pomocniczy: dr Marcin Strojecki

recenzenci:dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL, Wydział Inżynierii Środowiska,Politechnika Lubelska,dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA