Przewody doktorskie

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

W dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 13:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Podgórnej zatytułowanej: "Polymer hydrogels as carriers of active compounds"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Warszyński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PO  OBRONIE  PUBLICZNEJ - PRZED NADANIEM STOPNIA DOKTORA

mgr Adam Stępniewski "Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym"

Promotor: prof. dr hab. Ewa Brocławik,

Recenzenci: Prof. Dr hab. inż. Andrzej W. Sokalski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Prof. Dr hab. Artur Michalak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego