Publications

2020

M. Fedyna, M. Śliwa, K. Jaroszewska, L. Kępiński, J. Trawczyński, "Procedure for the synthesis of AlSBA-15 with high aluminium content: Characterization and catalytic activity", Micropor. Mesopor. Mater., 292 (2020) 109701

2019

V. Cortes Corberan, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "8th WCOC – Oxidation processes: challenges and solutions", Catal. Today, 333 (2019) 1

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Comparison of structure, morphology, and topography of fertilizer-based explosives applied in the mining industry", Microchemical Journal , 144 (2019) 39

M. Chojecki, D. Rutkowska-Zbik, T. Korona, "Dimerization Behavior of Methyl Chlorophyllide a as the Model of Chlorophyll a in Presence of Water Molecules - Theoretical Study", J. Chem. Inf. Model., 59 (2019) 2123-2140

Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Grzesik, K. Kocot, M. Ruggiero, "Effect of addition of Ce,Cr or/and Ga to a Cu/Zn/Zr catalyst on the methanol synthesis from carbon dioxide and hydrogen / Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru", Przem. Chem., 98/1 (2019) 133-137

M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, "Hierarchical Zeolite Mazzite: Physicochemical Properties and α-Pinene Isomerization", Appl. Catal. A: Gen., 578 (2019) 53-62

M. Chojecki, D. Rutkowska-Zbik, T. Korona, "On the Applicability of Functional-Group Symmetry-Adapted Perturbation Theory and Other Partitioning Models for a Chiral Recognition - the Case of Popular Drug Molecules Interacting with Chiral Phases", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 22491 - 22510

G. Centi, D. Rutkowska-Zbik, "Special Issue to Mark the 50th Anniversary of the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences", ChemSusChem, 12 (2019) 554-555

M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141

G. Kowalski, K. Kijowska, M. Witczak, Ł. Kuterasiński, M. Łukasiewicz, "Synthesis and Effect of Structure on Swelling Properties of Hydrogels Based on High Methylated Pectin and Acrylic Polymers", Polymers, 11 (2019) 114

K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398

K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691

B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu (V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej", Przem. Chem., 98/4 (2019) 526

A. Biessikirski, M. Ziąbka, M. Dworzak, Ł. Kuterasiński, M. Twardosz, "Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych", Przem. Chem., 98/6 (2019) 1000

N. Sobuś, B. Michorczyk, M. Piotrowski, Ł. Kuterasiński, D. K. Chlebda, J. Łojewska, R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, Piotr Kuśtrowski, I. Czekaj, "Design of Co, Cu and Fe-BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid", Catal. Lett., 10.1007/s10562-019-02883-8

M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 10.1016/j.ultsonch.2019.104785

2018

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, "Badanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej", Przem. Chem., 97/10 (2018) 1718

P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz , "Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method", Appl. Surf. Sci., 427 (2018) 563-574