Publikacje

2016

R. Rabus, M. Boll, J. Heider, R. U. Meckenstock, W. Buckel, O. Einsle, U. Ermler, B. T. Golding, R. P. Gunsalus, P. M. H. Kroneck, M. Krüger, T. Lueders, B. M. Martins, F. Musat, H. H. Richnow, B. Schink, J. Seifert, M. Szaleniec, T. Treude, G. M. Ullmann,, "Anaerobic Microbial Degradation of Hydrocarbons: From Enzymatic Reactions to the Environment.", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 5-28

D. Seyhan, P. Friedrich, M. Szaleniec, M. Hilberg, W. Buckel, B. T. Golding, J. Heider, "Elucidating the Stereochemistry of Enzymatic Benzylsuccinate Synthesis with Chirally Labeled Toluene", Angew. Chem. Int. Ed., 5 (2016) 11664–11667

J. Heider, M. Szaleniec, K. Sünwoldt , M. Boll, "Ethylbenzene Dehydrogenase and Related Molybdenum Enzymes Involved in Oxygen-Independent Alkyl Chain Hydroxylation", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 45-62

M. Szaleniec, J. Heider, "Modeling of the Reaction Mechanism of Enzymatic Radical C–C Coupling by Benzylsuccinate Synthase", Int. J. Mol. Sci. , 17 (2016) article number 514

J. Heider, M. Szaleniec, B.M. Martins, D. Seyhan, W. Buckel, B.T. Golding, "Structure and Function of Benzylsuccinate Synthase and Related Fumarate-Adding Glycyl Radical Enzymes", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 29-44

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, "Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum", App. Microbiol. Biotechnol., 99 (2015) 5055-5069

M. Ryś, M. Szaleniec, A. Skoczowski, I. Stawoska, A. Janeczko, "FT-Raman spectroscopy as a tool in evaluation the response of plants to drought stress", Open Chem., 13 (2015) 1091–1100

R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - EPUB", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-11-7]

R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - MOBI", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-12-4]

R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - PDF", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [978-83-63270-10-0]

A. Rugor , A. Bojarski, M. Szaleniec, "A unique bacterial molybdoenzyme - from structural insights to industrial application", Annual Report, (2015) 46-48

T. Borowski, M. Quesne, M. Szaleniec, "QM and QM/MM methods compared: case studies on reaction mechanisms of metalloenzymes", Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 100 (2015) 187-224

M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2014

M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko,, "Mechanistic basis for the Enantioselectivity of the Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Inorg. Biochem., 139 (2014) 9–20

J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, A. Boroń, K. Jabłońska, J. Gawlik, J. Składzień, "Outcome prediction in endoscopic surgery for chronic rhinosinusitis – A multidimensional model", Adv. Med. Sci., 59 (2014) 13-18

Gerold Jerz, Nadine Gebers, Dominika Szot, Maciej Szaleniec, Peter Winterhalter, Slawomir Wybraniec, "Separation of amaranthine-type betacyanins by ion-pair high-speed countercurrent chromatography.", J. Chromatogr. A, 1344 (2014) 42–50