Publikacje

2014

J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, A. Boroń, K. Jabłońska, J. Gawlik, J. Składzień, "Outcome prediction in endoscopic surgery for chronic rhinosinusitis – A multidimensional model", Adv. Med. Sci., 59 (2014) 13-18

G. Jerz, N. Gebers, D. Szot, M. Szaleniec, P.Winterhalter, S. Wybraniec, "Separation of amaranthine-type betacyanins by ion-pair high-speed countercurrent chromatography.", J. Chromatogr. A, 1344 (2014) 42–50

M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409

M. Szaleniec, P. Waligórski, "Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne", Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, (2014) 45-61, ISBN 978-83-88724-71-8

2013

M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501

J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, K. Oleś, R. Tadeusiewicz, "Artificial neural network modelling of the results of tympanoplasty in chronic suppurative otitis media patients", Compt. Biol. Med., 43, (2013) 16–22

D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC isosteric compounds as new class of enzyme inhibitors: N- and B-ethyl-1,2-azaborine inhibit ethylbenzene hydroxylation as non-convertible substrate analogs", Angew. Chem. Int. Ed., 52 (2013) 2599 –2601

D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC-isosterische Verbindungen als Enzyminhibitoren: Hemmung der Hydroxylierung von Ethylbenzol durch N - und B -Ethyl-1,2-aza- borin als nichtkonvertierbare Substratanaloga", Angew. Chem., 125 (2013) 2660 –2662

S. Wybraniec, K. Starzak, A. Skopińska, M. Szaleniec, J. Słupski, K. Mitka, P. Kowalski, T. Michałowski, "Effects of Metal Cations on Betanin Stability in Aqueous-organic", Food Sci. Biotechnol., 22 (2013) 353-363

J. Waga, J. Zientarski, M. Szaleniec, K. Obtułowicz, W. Dyga, A. Skoczowski, "Null Alleles in Gliadin Coding Loci and Wheat Allergenic Properties", Am. J. Plant Sci., 4 (2013) 160-168

A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czekoladowa Chemia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 04 (2013) 94-97

R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, M. Szaleniec, A. Horzyk, M. Strzelecki, "Dodatek - kompedium sieci neuronowych", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 667-745

M. Szaleniec, J. Szaleniec, "Neuronowe modele przewidujące własności biomateriałów", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 491-526

J. Szaleniec, J. Grabska-Chrząstowska, M. Szaleniec, "Zastosowania sieci neuronowych w analizie przeżycia", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) 529-542

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

2012

M. Szaleniec, "Prediction of enzyme activity with neural network models based on electronic and geometrical features of substrates", Pharm. Reports, 64 (2012) 511-531

M. Szaleniec, A. Salwiński, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, "Quantum chemical modeling studies of ethylbenzene dehydrogenase activity", Int. J. Quant. Chem., 112 (2012) 1990–1999

D. Knack, C. Hagel, M. Szaleniec, A. Dudzik, A. Salwinski, J. Heider, "Substrate and inhibitor spectrum of ethylbenzene dehydrogenase: perspectives on application potential and catalytic mechanism", Appl. Environ. Microb., 78 (2012) 6475–6482

M. Szaleniec, "Alchemia szkockiej ambrozji", Charaktery - magazyn psychologiczny, 09 (2012) 92-111