Publikacje

2012

M. Szaleniec, "Chemia chleba", Charaktery - magazyn psychologiczny, 05 (2012) 94-109

M. Szaleniec, "Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową", (Eds. J. Jakubowski, J. Wątroba), Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2012, , 59-66, [978-83-88742-64-0]

2011

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czy nano znaczy skuteczny?", Style i Charaktery, 1 (2011) 63

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Dlaczego proszek pierze?", Style i Charaktery, 2 (2011) 55

J. Waga, J. Zientarki, M. Szaleniec, A. Skoczowski, "Efektywność wykorzystania kolumn chromatograficznych typu „Poroshell” w badaniach białek gliadynowych metodą RP-HPLC", Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261 (2011) 5-19

J. Szaleniec, M.Szaleniec, "Kogo gryzą komary?", Style i Charaktery, 3 (2011) 53

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Lotne słowa komórek", Charaktery - magazyn psychologiczny, 12 (2011) 92-95

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Woda życia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 8 (2011) 96-99

J. Szaleniec, R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Model choroby jako narzędzie lekarza XXI wieku - przydatność metod sztucznej inteligencji w medycynie na przykładzie sztucznych sieci neuronowych", Elementy Informatyki Medycznej. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje., (2011) 187-191

2010

M. Szaleniec, T. Borowski, K. Schühle, M. Witko, J. Heider, "Ab inito modeling of ethylbenzene dehydrogenase reaction mechanism", J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 6014-6024

A. Spórna, P. Stalica, G. Jerz, M. Szaleniec, S. Wybraniec, "Liquid chromatographic techniques in separation of betacyanins and their derivatives from red beet roots (Beta vulgaris L.)", Challenges of Modern Technology, 1 (2010) 19-22

P. Hejduk, M. Szaleniec, M. Witko, "Molecular and dissociative adsorption of water at low-index V2O5 surfaces: DFT studies using cluster surface models", J. Mol. Cat. A, 325 (2010) 98-104

P. Waligórski, M. Szaleniec, "Prediction of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) self-incompatibility based on neural network and discriminant analysis of complex electrophoretic patterns", Comput. Biol. and Chem., 34 (2010) 115-121

J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Ile jest cukru w jedzeniu?", Style i Charaktery, 3 (2010) 65

2009

M.Szaleniec, A.Dudzik, M.Pawul, B.Kozik "Quantitative Structure Enantioselective Retention Relationship for High-performance Liquid Chromatography Chiral Separation of 1-Phenylethanol Derivatives", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6224-6235

S.Wybraniec, P.Stalica, G.Jerz, B.Klose, N.Gebers, P.Winterhalter, A.Sporna, M.Szaleniec, Y.Mizrahi "Separation of Polar Betalain Pigments from Cacti Fruits of Hylocereus polyrhizus by Ion-pair High-speed Countercurrent Chromatography", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6890-6899

M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, W.Witko "Theoretical Study of 1-(4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene: Molecular Properties and Spectral Characteristics", J. Mol. Model., 15 (2009) 935-943

J.Szaleniec, M.Wiatr, M.Szaleniec, J.Tomik, J.Składzień "Modelowanie wyników operacji tympanoplastycznych za pomocą regresyjnych i klasyfikacyjnych sieci neuronowych", Otorylaryngologia, 8 (suplement) (2009) 36 [ISSN 1643-658X]

J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, P. Stręk, R. Tadeusiewicz, R. Przeklasa, "Przydatność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu pooperacyjnej poprawy słuchu u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego ", Przegl. Lek., 66 (2009) 924-9

2008

A.Knapik, A.Drelinkiewicz, M.Szaleniec, W.Makowski, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Hydrogenation of Unsaturated Carboxylic Acids on Functional Gel-Type Resin Supported Pd Catalysts. The Effect of Reactant Structure", J. Mol. Catal. A, 279 (2008) 47-56