Publikacje

2019

V. Cortes Corberan, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "8th WCOC – Oxidation processes: challenges and solutions", Catal. Today, 333 (2019) 1

N. Ogrodowicz, E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, "Alcohols dehydration in heterogeneous system – FTIR method development for quantitative determination of catalytic parameters", Molecular Catalysis, 469 (2019) 1-9

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Comparison of structure, morphology, and topography of fertilizer-based explosives applied in the mining industry", Microchemical Journal , 144 (2019) 39

M. Chojecki, D. Rutkowska-Zbik, T. Korona, "Dimerization Behavior of Methyl Chlorophyllide a as the Model of Chlorophyll a in Presence of Water Molecules - Theoretical Study", J. Chem. Inf. Model., 59 (2019) 2123-2140

Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Grzesik, K. Kocot, M. Ruggiero, "Effect of addition of Ce,Cr or/and Ga to a Cu/Zn/Zr catalyst on the methanol synthesis from carbon dioxide and hydrogen / Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru", Przem. Chem., 98/1 (2019) 133-137

M. Synowiec, A. Micek-Ilnicka, K. Szczepanowicz, A. Różycka, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, M. Radecka, "Functionalized structures based on shape-controlled TiO2", Applied Surface Science, 473 (2019) 603-613

M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, "Hierarchical Zeolite Mazzite: Physicochemical Properties and α-Pinene Isomerization", Appl. Catal. A: Gen., 578 (2019) 53-62

G. Centi, D. Rutkowska-Zbik, "Special Issue to Mark the 50th Anniversary of the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences", ChemSusChem, 12 (2019) 554-555

M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141

K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398

K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691

B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189

M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

2018

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, "Badanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej", Przem. Chem., 97/10 (2018) 1718

A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262

P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz , "Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method", Appl. Surf. Sci., 427 (2018) 563-574

B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

D. K. Chlebda, P. Stachurska, R. J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, Starz. Starz, P. J. Jodłowski , "DeNOx abatement over sonically prepared iron substituted Y, USY and MFI zeolite catalysts in lean exhaust gas conditions", Nanomaterials, 8 (2018) 21

K. Gołąbek, K.A. Tarach, U. Filek, K. Góra-Marek, "Ethylene formation by dehydration of ethanol over medium pore zeolites", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 195 (2018) 464-472

Ł. Orzeł, D. Rutkowska-Zbik, M. Świrski, G. Stochel, "Have photosynthetic pigments been formulated for chemical stability? A cursory insight into the reactivity of magnesium porphyrinoids.", J. Coord. Chem., 71 (2018) 1837-1851