Publikacje

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Caleb R. Schlachter, Leily Daneshian, Jose Amaya, Vincent Klapper, Nicky Wybouw, Tomasz Borowski, Thomas Van Leeuwen, Vojislava Grbic, Miodrag Grbic, Thomas M. Makris, Maksymilian Chruszcz, "Structural and functional characterization of an intradiol ring-cleavage dioxygenase from the polyphagous spider mite herbivore Tetranychus urticae Koch", Insect Biochemistry and Molecular Biology, 107 (2019) 19-30

K. Bahranowski, A. Klimek, A. Gaweł, K. Górniak, A. Michalik, E. Serwicka, "Structural Transformations of Hydrolysates Obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-Solutions Used for Clay Pillaring: Towards Understanding of the Mixed Pillars Nature", Materials, 12 (2019) 44

K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192

N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", The Journal of Physical Chemistry C, (2019)

A. Stankiewicz, Z. Kefallinou, G. Mordarski, Z. Jagoda, B. Spencer, "Surface functionalisation by the introduction of self-healing properties into electroless Ni-P coatings", Electrochimica Acta, 297 (2019) 427 - 434

P.B. Kowalczuk, A. Wiertel-Pochopien, J. Zawala, "Synergism between cationic alkyltrimethylammonium bromides (CnTAB) and nonionic n-octanol in foamability of their mixed solutions", Ind. Ebg. Chem. Res., (2019) submitted

G. Kowalski, K. Kijowska, M. Witczak, Ł. Kuterasiński, M. Łukasiewicz, "Synthesis and Effect of Structure on Swelling Properties of Hydrogels Based on High Methylated Pectin and Acrylic Polymers", Polymers, 11 (2019) 114

K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398

Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Soocha, Zbigniew Pędzich, Stanisław Małecki, Anna Kula, Piotr Żabiński, "The kinetic studies of gold(III) chloride complex adsorption mechanism", Journal of Molecular Liquids, 278 (2019) 43-52

Anna Pajor-Świerzy, Dorota Gaweł, Elżbieta Drzymała, Robert Socha, Magdalena Parlińska-Wojtan, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński,, "The optimization of methods of synthesis of nickel–silver core–shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, 30(1) (2019) 015601

K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691

P.C. Suarez-Martinez, P. Batys, M. Sammalkorpi, J.L. Lutkenhaus, "Time-Temperature and Time-Water Superposition Principles Applied to Poly(allylamine)/Poly(acrylic acid) Complexes", Macromolecules, 52 (8) (2019) 3066-3074

T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", Journal of Chemistry, (2019) 4314975

J. A. Lopez-Ruiz, E. Andrews, S. A. Akhade, M.-S. Lee, K. Koh, U. Sanyal, S. F. Yuk, A. J. Karkamkar, M. A. Derewinski, J. Holladay, V.-A. Glezakou, R. Rousseau, O. Y. Gutiérrez, J. D. Holladay, "Understanding the Role of Metal and Molecular Structure on the Electrocatalytic Hydrogenation of Oxygenated Organic Compounds", ACS Catalysis, 9 (2019) 9964-9972

B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu (V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej", Przem. Chem., 98/4 (2019) 526

A. Biessikirski, M. Ziąbka, M. Dworzak, Ł. Kuterasiński, M. Twardosz, "Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych", Przem. Chem., 98/6 (2019) 1000

S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

N. Sobuś, B. Michorczyk, M. Piotrowski, Ł. Kuterasiński, D. K. Chlebda, J. Łojewska, R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, Piotr Kuśtrowski, I. Czekaj, "Design of Co, Cu and Fe-BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid", Catal. Lett., 10.1007/s10562-019-02883-8

K. Koh, U. Sanyal, M.-S. Lee, G. Cheng, M. Song, V.-A. Glezakou, Y. Liu, D. Li, R. Rousseau, O. Y. Gutiérrez, A. Karkamkar, M. Derewinski, J. Lercher, "Electrochemically tunable proton coupled electron transfer in Pd‐catalyzed benzaldehyde hydrogenation", Angew. Chem. Int. Ed., 10.1002/ange.201912241