Publikacje

2020

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, "Spectroscopic insights into the effect of pH, temperature, and stabilizer on erlotinib adsorption behavior onto Ag nanosurface", Spectrochim Acta A , 228 (2020) 117737

Ł. Kuterasiński, P. Bochioch, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, J. Łojewska, M. Sitarz, G. Kurowski, P. Jeleń, P. J. Jodłowski, "Spectroscopic studies of MFI and USY zeolite layers over stainless steel 316L wire gauze meshes", Spectrochim. Acta A, 230 (2020) 118060

P. Dróżdż, M. Ślęzak, K. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, J. Korecki, T. Ślęzak, "Spin-flop coupling induced large coercivity enhancement in Fe/FeRh/W (110) bilayers across ferromagnetic-antiferromagnetic phase transition of FeRh alloy", J. Magn. Magn. Mater., 498 (2020) 166258

M. Wlodek, A. Slastanova, L. J. Fox, N. Taylor, O. Bikondoa, M. Szuwarzynski, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Structural evolution of supported lipid bilayers intercalated with quantum dots", Journal of Colloid and Interface Science, 562 (2020) 409-417

C. Bertolin, L. de Ferri, G. Grottesi, M. Strojecki, "Study on the conservation state of wooden historical structures by means of acoustic attenuation and vacuum microbalance", Wood Science and Technology, 54 (2020) 203–226

A. Kannan, P. Hristov, J. Li, J. Zawala, P. Gao, G.G. Fuller, "Surfactant-laden bubble dynamics under porous polymer films", J. Colloid Interface Sci., 575 (2020) 298-305

J. Zawala, A. Wiertel-Pochopien, E. Larsen, P.B. Kowalczuk, "Synergism between cationic alkyltrimethylammonium bromides (CnTAB) and nonionic n-octanol in foamability of their mixed solutions", Ind. Eng. Chem. Res., 59 (2020) 1159-1167

A. Michalik, B.D. Napruszewska, A. Walczyk, J. Kryściak‐Czerwenka, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Synthesis of Nanocrystalline Mg‐Al Hydrotalcites in the Presence of Starch—the Effect on Structure and Composition", Materials, 13 (2020) 602

R. Sadek, K. A. Chalupka, P. Mierczynski, W. Maniukiewicz, J. Rynkowski, J. Gurgul, M. Lasoń - Rydel, S. Casale, D. Brouri, S. Dzwigaj, "The Catalytic Performance of Ni-Co/Beta Zeolite Catalysts in Fischer-Tropsch Synthesis", Catalysts, 10 (2020) 112

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

M. Łukomski, Ł. Bratasz, E. Hagan, M. Strojecki, V. L. Beltran, "Acoustic Emission Monitoring for Cultural Heritage", Getty Guidelines,

P. Borowiecki, N. Telatycka, M. Tataruch, A. Żądło‐Dobrowolska, T. Reiter, K. Schühle, J. Heider, M. Szaleniec, W. Kroutil, "Biocatalytic Asymmetric Reduction of γ‐Keto Esters to Access Optically Active γ‐Aryl‐γ‐butyrolactones", Adv. Synth. Catal., 10.1002/adsc.201901483

A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 10.1007/s11144-020-01778-9

I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 10.1007/s10934-020-00896-y

P. J. Jodłowski, G. Kurowski, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, P. Jeleń, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, A. Węgrzynowicz, T. Sawoszczuk, M. Sitarz, "In situ deposition of M(M=Zn; Ni; Co)-MOF-74 over structured carriers for cyclohexene oxidation - Spectroscopic and microscopic characterization", Microporous Mesoporous Mater., 10.1016/j.micromeso.2020.110249

M. Wójcik-Bania, E. Stochmal, D. Duraczynska, "Silver nanoparticles deposited on polysiloxane networks as active catalysts in dye degradation", J. Appl. Polym. Sci., http://dx.doi.org/10.1002/app.49170

I. Gurgul, O. Mazuryk, M. Łomzik, P. C. Gros, D. Rutkowska-Zbik, M. Brindell, "Unexplored features of Ru(II) polypyridyl complexes – towards combined cytotoxic and antimetastatic activity", Metallomics, 10.1039/D0MT00019A

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH O OGRANICZONEJ CYRKULACJI I ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

M. Smoliło, "Badanie odporności na utlenianie mieszanin olejów otrzymanych z regeneracji olejów przepracowanych z olejami naftenowymi / Measurement of oxidation resistance of oil mixtures obtained from regeneration of used oil with naphthenic oils", Nafta-Gaz, 6 (2020) 404-414

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

V. Cortes Corberan, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "8th WCOC – Oxidation processes: challenges and solutions", Catal. Today, 333 (2019) 1

K. Nester, K. Gaweda, W. Plazinski , "A GROMOS Force Field for Furanose-Based Carbohydrates", Journal of Chemical Theory and Computation, 15 (2019) 1168-1186

M. Zimowska, J. Gurgul, E. Scholtzova, R. P. Socha, H. Pálková, L. Lityńska-Dobrzyńska, Ł. Mokrzycki, K. Łątka, "A Precursor Approach for the Development of Lace-Like Fe2O3 Nanocrystallites Triggered by Pressure Dependent Nucleation and Growth of Akaganeite over Clay Based Composites for Toluene Combustion", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 26236-26250