Publikacje

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu (V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej", Przem. Chem., 98/4 (2019) 526

A. Biessikirski, M. Ziąbka, M. Dworzak, Ł. Kuterasiński, M. Twardosz, "Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych", Przem. Chem., 98/6 (2019) 1000

S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

N. Sobuś, B. Michorczyk, M. Piotrowski, Ł. Kuterasiński, D. K. Chlebda, J. Łojewska, R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, Piotr Kuśtrowski, I. Czekaj, "Design of Co, Cu and Fe-BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid", Catal. Lett., 10.1007/s10562-019-02883-8

K. Koh, U. Sanyal, M.-S. Lee, G. Cheng, M. Song, V.-A. Glezakou, Y. Liu, D. Li, R. Rousseau, O. Y. Gutiérrez, A. Karkamkar, M. Derewinski, J. Lercher, "Electrochemically tunable proton coupled electron transfer in Pd‐catalyzed benzaldehyde hydrogenation", Angew. Chem. Int. Ed., 10.1002/ange.201912241

P. Czaja, K. Stan-Głowińska, J. Przewoźnik, A. Wójcik, A. Wierzbicka-Miernik, Ł. Rogal, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Evolution of Microstructure and Catalytic Activity in Melt-Spun and Aged Ni3Al Ribbons", Journal of Materials Engineering and Performance, https://doi.org/10.1007/s11665-019-04494-1

M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

M. Shelyapina, J. Gurgul, K. Łątka, P. Sánchez-López; D. Bogdanov; V. Petranovskii, S. Fuentes, "Mechanism of formation of framework Fe3+ in bimetallic Ag-Fe mordenites - effective catalytic centers for deNOx reaction", Microporous & Mesoporous Materials, doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109841

Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 10.1016/j.ultsonch.2019.104785

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH O OGRANICZONEJ CYRKULACJI I ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

B. Samojeden, J. Drużkowska, D. Duraczyńska, M. Poddębniak, M. Motak, "Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem", Przemysł Chemiczny, 98/4 (2019) 541-545

PRACE PRZEGLĄDOWE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

T. Borowski, M. Szaleniec, "Challenges in Modelling Metalloenzymes", Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 29 (2019) 503-525

О.А. Dudarko, V.V.Sliesarenko, O.O.Tomin, K.Pamin, E.M.Serwicka, Y.L.Zub, "Mesoporous surface-functionalized silicas and their application in sorption and catalysis", Chapter 4 in: I. Melnyk, M. Vaclavikova, G.A. Deisenbaeva, V.K. Kessler (Eds.), Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health. From Synthesis to Applications. Elsevier (2019) p. 51.

K. Kubiak-Ossowska, B.Jachimska, M. A. Qaraghuli, P. Mulheran, "Protein interactions with negatively charged inorganic surfaces: simulation and experiment", Current Opinion in Colloid & Interface Science, (2019)

2018

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Plazinska, A.; Plazinski, W.; Luchowski, R.; Wnorowski, A.; Grudzinski, W.; Gruszecki, W. , " Ligand-induced action of the W2866.48 rotamer toggle switch in ß2-adrenergic receptor. ", Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (2018) 581-594

Studzińska, R.; Kołodziejska, R.; Kupczyk, D.; Płaziński, W.; Kosmalski, T., "A novel derivatives of thiazol-4(5H)-one and their activity in the inhibition of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1.", Bioorganic Chemistry, 79 (2018) 115-121

H. Zubyk, O. Mykhailiv, A. Papathanassiou, B. Sulikowski, E. Zambrzycka, M. Bratychak, M. Eliza Plonska-Brzezinska, "A phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: synthesis, physicochemical characteristics and potential applications", J. Mat. Chem. A , 6 (2018) 845-852

T. Hunter, R. Bonetta, A. Sacco, M. Vella, P-M. Sultana, C.H. Trinh, H.B.R. Fadia, T. Borowski. R. Garcia-Fandino, T. Stockner, G.J. Hunter, "A Single Mutation is Sufficient to Modify the Metal Selectivity and Specificity of a Eukaryotic Manganese Superoxide Dismutase to Encompass Iron", Chem Eur J, (2018) 5303-5308

Liu, J., Zheng, J., Barpaga, D., Sabale, S., Arey, B., Derewinski, M. A., Motkuri, R. K. , "A Tunable Bimetallic MOF-74 for Adsorption Chiller Applications", Eur. J. Inorg. Chem., 7 (2018) 885-889

B. Jachimska, S. Świątek, J. I. Loch, K. Lewiński, T. Luxbacher , "Adsorption effectiveness of β-lactoglobulin onto gold surface determined by quartz crystal microbalance", Bioelectrochemistry, 121 (2018) 95-104

M. Ślęzak, T. Ślęzak, K. Matlak, P. Dróżdż, J. Korecki, "Adsorption induced modification of in-plane magnetic anisotropy in epitaxial Co and Fe/Co films on Fe(110)", AIP ADVANCES, 8 (2018) 056806