Publikacje

2020

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

M. Łukomski, Ł. Bratasz, E. Hagan, M. Strojecki, V. L. Beltran, "Acoustic Emission Monitoring for Cultural Heritage", Getty Guidelines,

P. Borowiecki, N. Telatycka, M. Tataruch, A. Żądło‐Dobrowolska, T. Reiter, K. Schühle, J. Heider, M. Szaleniec, W. Kroutil, "Biocatalytic Asymmetric Reduction of γ‐Keto Esters to Access Optically Active γ‐Aryl‐γ‐butyrolactones", Adv. Synth. Catal., 10.1002/adsc.201901483

I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 10.1007/s10934-020-00896-y

P. J. Jodłowski, G. Kurowski, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, P. Jeleń, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, A. Węgrzynowicz, T. Sawoszczuk, M. Sitarz, "In situ deposition of M(M=Zn; Ni; Co)-MOF-74 over structured carriers for cyclohexene oxidation - Spectroscopic and microscopic characterization", Microporous Mesoporous Mater., 10.1016/j.micromeso.2020.110249

Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Kulawska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, M. Śliwa, "Investigation on binary copper-based catalysts used in the ethanol steam reforming process", React. Kinet. Mech. Catal., 10.1007/s11144-020-01824-6

M. Wójcik-Bania, E. Stochmal, D. Duraczynska, "Silver nanoparticles deposited on polysiloxane networks as active catalysts in dye degradation", J. Appl. Polym. Sci., 10.1002/app.49170

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH O OGRANICZONEJ CYRKULACJI I ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

M. Smoliło, "Badanie odporności na utlenianie mieszanin olejów otrzymanych z regeneracji olejów przepracowanych z olejami naftenowymi / Measurement of oxidation resistance of oil mixtures obtained from regeneration of used oil with naphthenic oils", Nafta-Gaz, 6 (2020) 404-414

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

V. Cortes Corberan, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "8th WCOC – Oxidation processes: challenges and solutions", Catal. Today, 333 (2019) 1

K. Nester, K. Gaweda, W. Plazinski , "A GROMOS Force Field for Furanose-Based Carbohydrates", Journal of Chemical Theory and Computation, 15 (2019) 1168-1186

M. Zimowska, J. Gurgul, E. Scholtzova, R. P. Socha, H. Pálková, L. Lityńska-Dobrzyńska, Ł. Mokrzycki, K. Łątka, "A Precursor Approach for the Development of Lace-Like Fe2O3 Nanocrystallites Triggered by Pressure Dependent Nucleation and Growth of Akaganeite over Clay Based Composites for Toluene Combustion", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 26236-26250

S. Swiatek, P. Komorek, B. Jachimska, "Adsorption of β-lactoglobulin A on gold surface determined in situ by QCM-D measurements,", Food Hydrocolloids, 91 (2019) 48-56

K. Mlekodaj, J. Dedecek, V. Pashkova, E. Tabor, P. Klein, M. Urbanova, R. Karcz, P. Sazama, S.R. Whittleton, H.M. Thomas, A.V. Fishchuk, S. Sklenak, "Al Organization in the SSZ-13 Zeolite. Al Distribution and Extraframework Sites of Divalent Cations", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 7968–7987

N. Ogrodowicz, E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, "Alcohols dehydration in heterogeneous system – FTIR method development for quantitative determination of catalytic parameters", Molecular Catalysis, 469 (2019) 1-9

A. Pajor-Świerzy, R. Socha, R. Pawłowski, P. Warszynski, K. Szczepanowicz, "Application of metallic inks based on nickel-silver core-shell nanoparticles for fabrication of conductive films", Nanotechnology , 30 (22) (2019) 225301

D. Gaweł, J. Zawała, "Automatic single droplet generator with control over droplet size and detachment frequency", Colloids & Interfaces, 3(57) (2019) doi:10.3390/colloids3030057

M. Dudek, B. Lis, R. Lach, S. Daugėla, T. Šalkus, A. Kežionis, M. Mosiałek, R.P. Socha, J. Morgiel, M. Gajek, M. Sitarz, M. Ziąbka, "Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 as an electrolyte for proton-conducting ceramic fuel cells", Electrochim. Acta, 304 (2019) 70-79

B. Rosada, A. Bekier J. Cytarska, W. Płaziński, O. Zavyalova, A. Sikora, K. Dzitko, K. Z. Łączkowski, "Benzo[b]thiophene-thiazoles as potent anti-Toxoplasma gondii agents: Design, synthesis, tyrosinase/tyrosine hydroxylase inhibitors, molecular docking study, and antioxidant activity", European Journal of Medicinal Chemistry, 184 (2019) 111765

T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, Z. Rajfur, M. Guzik, "Cellular architecture and migration behavior of fibroblast cells on polyhydroxyoctanoate (PHO): A natural polymer of bacterial origin", Biopolymers, e23324 (2019)

P. Komorek, E. Martin, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in Lysozyme’s II-Structure and Aggregates Formation as a Result of Its Interactions with a Gold Surface", FEBS OPEN BIO , 9 (2019) 272

P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in protein’s secondary structure as a result of its interaction with a gold surface", Amer Chem Soc.,Spring 2019 American Chemical Society National Meeting Orlando, 257 (2019) 595