Publikacje

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Caleb R. Schlachter, Leily Daneshian, Jose Amaya, Vincent Klapper, Nicky Wybouw, Tomasz Borowski, Thomas Van Leeuwen, Vojislava Grbic, Miodrag Grbic, Thomas M. Makris, Maksymilian Chruszcz, "Structural and functional characterization of an intradiol ring-cleavage dioxygenase from the polyphagous spider mite herbivore Tetranychus urticae Koch", Insect Biochemistry and Molecular Biology, 107 (2019) 19-30

K. Bahranowski, A. Klimek, A. Gaweł, K. Górniak, A. Michalik, E. Serwicka, "Structural Transformations of Hydrolysates Obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-Solutions Used for Clay Pillaring: Towards Understanding of the Mixed Pillars Nature", Materials, 12 (2019) 44

K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192

N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", The Journal of Physical Chemistry C, (2019)

A. Stankiewicz, Z. Kefallinou, G. Mordarski, Z. Jagoda, B. Spencer, "Surface functionalisation by the introduction of self-healing properties into electroless Ni-P coatings", Electrochimica Acta, 297 (2019) 427 - 434

K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398

Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Soocha, Zbigniew Pędzich, Stanisław Małecki, Anna Kula, Piotr Żabiński, "The kinetic studies of gold(III) chloride complex adsorption mechanism", Journal of Molecular Liquids, 278 (2019) 43-52

Anna Pajor-Świerzy, Dorota Gaweł, Elżbieta Drzymała, Robert Socha, Magdalena Parlińska-Wojtan, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński,, "The optimization of methods of synthesis of nickel–silver core–shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, 30(1) (2019) 015601

K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691

P.C. Suarez-Martinez, P. Batys, M. Sammalkorpi, J.L. Lutkenhaus, "Time-Temperature and Time-Water Superposition Principles Applied to Poly(allylamine)/Poly(acrylic acid) Complexes", Macromolecules, 52 (8) (2019) 3066-3074

S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", Journal of Chemistry, DOI: 10.1155/2019/4314975

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH O OGRANICZONEJ CYRKULACJI I ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

B. Samojeden, J. Drużkowska, D. Duraczyńska, M. Poddębniak, M. Motak, "Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem", Przemysł Chemiczny, 98/4 (2019) 541-545

PRACE PRZEGLĄDOWE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

T. Borowski, M. Szaleniec, "Challenges in Modelling Metalloenzymes", Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 29 (2019) 503-525

K. Kubiak-Ossowska, B.Jachimska, M. A. Qaraghuli, P. Mulheran, "Protein interactions with negatively charged inorganic surfaces: simulation and experiment", Current Opinion in Colloid & Interface Science, (2019)

2018

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Plazinska, A.; Plazinski, W.; Luchowski, R.; Wnorowski, A.; Grudzinski, W.; Gruszecki, W. , " Ligand-induced action of the W2866.48 rotamer toggle switch in ß2-adrenergic receptor. ", Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (2018) 581-594

Studzińska, R.; Kołodziejska, R.; Kupczyk, D.; Płaziński, W.; Kosmalski, T., "A novel derivatives of thiazol-4(5H)-one and their activity in the inhibition of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1.", Bioorganic Chemistry, 79 (2018) 115-121

H. Zubyk, O. Mykhailiv, A. Papathanassiou, B. Sulikowski, E. Zambrzycka, M. Bratychak, M. Eliza Plonska-Brzezinska, "A phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: synthesis, physicochemical characteristics and potential applications", J. Mat. Chem. A , 6 (2018) 845-852

T. Hunter, R. Bonetta, A. Sacco, M. Vella, P-M. Sultana, C.H. Trinh, H.B.R. Fadia, T. Borowski. R. Garcia-Fandino, T. Stockner, G.J. Hunter, "A Single Mutation is Sufficient to Modify the Metal Selectivity and Specificity of a Eukaryotic Manganese Superoxide Dismutase to Encompass Iron", Chem Eur J, (2018) 5303-5308