Publikacje

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

A. Pomorska, K. Wolski, M. Wytrwal-Sarna, A. Bernasik, Sz. Zapotoczny, "Polymer brushes grafted from nanostructured zinc oxide layers – Spatially controlled decoration of nanorods", European Polymer Journal , 112 (2019) 186–194

A. Kupczak, M. Jędrychowski, Ł. Bratasz, M. Łukomski, R. Kozłowski, "Processing relative humidity data using discrete Fourier transform to control strain in art objects", Strain, (2019) 12311-12323

Z. Adamczyk, "Protein adsorption: A quest for a universal mechanism", Current Opinion in Colloid & Interface Science, 41 (2019) 50-65

Agnieszka Stańczak, Anna Miłaczewska, Tomasz Borowski, "Reaction mechanism between Cu(II)-enolate complex and O2 as a test case for methodology used in DFT computational studies", Journal of Molecular Modeling, 25 (2019) 122

A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, "Rupture of wetting films formed by bubble at quartz surface in cationic surfactant solutions", Chem. Eng. Technol., 42(7) (2019) 1371-1380

D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Molecular Catalysis, 470 (2019) 145-151

G. Centi, D. Rutkowska-Zbik, "Special Issue to Mark the 50th Anniversary of the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences", ChemSusChem, 12 (2019) 554-555

M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141

Caleb R. Schlachter, Leily Daneshian, Jose Amaya, Vincent Klapper, Nicky Wybouw, Tomasz Borowski, Thomas Van Leeuwen, Vojislava Grbic, Miodrag Grbic, Thomas M. Makris, Maksymilian Chruszcz, "Structural and functional characterization of an intradiol ring-cleavage dioxygenase from the polyphagous spider mite herbivore Tetranychus urticae Koch", Insect Biochemistry and Molecular Biology, 107 (2019) 19-30

K. Bahranowski, A. Klimek, A. Gaweł, K. Górniak, A. Michalik, E. Serwicka, "Structural Transformations of Hydrolysates Obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-Solutions Used for Clay Pillaring: Towards Understanding of the Mixed Pillars Nature", Materials, 12 (2019) 44

K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192

N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", The Journal of Physical Chemistry C, (2019)

A. Stankiewicz, Z. Kefallinou, G. Mordarski, Z. Jagoda, B. Spencer, "Surface functionalisation by the introduction of self-healing properties into electroless Ni-P coatings", Electrochimica Acta, 297 (2019) 427 - 434

G. Kowalski, K. Kijowska, M. Witczak, Ł. Kuterasiński, M. Łukasiewicz, "Synthesis and Effect of Structure on Swelling Properties of Hydrogels Based on High Methylated Pectin and Acrylic Polymers", Polymers, 11 (2019) 114

K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398

Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Soocha, Zbigniew Pędzich, Stanisław Małecki, Anna Kula, Piotr Żabiński, "The kinetic studies of gold(III) chloride complex adsorption mechanism", Journal of Molecular Liquids, 278 (2019) 43-52

Anna Pajor-Świerzy, Dorota Gaweł, Elżbieta Drzymała, Robert Socha, Magdalena Parlińska-Wojtan, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński,, "The optimization of methods of synthesis of nickel–silver core–shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, 30(1) (2019) 015601

K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691

P.C. Suarez-Martinez, P. Batys, M. Sammalkorpi, J.L. Lutkenhaus, "Time-Temperature and Time-Water Superposition Principles Applied to Poly(allylamine)/Poly(acrylic acid) Complexes", Macromolecules, 52 (8) (2019) 3066-3074

B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189