Publikacje

2019

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu (V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej", Przem. Chem., 98/4 (2019) 526

A. Biessikirski, M. Ziąbka, M. Dworzak, Ł. Kuterasiński, M. Twardosz, "Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych", Przem. Chem., 98/6 (2019) 1000

S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

N. Sobuś, B. Michorczyk, M. Piotrowski, Ł. Kuterasiński, D. K. Chlebda, J. Łojewska, R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, Piotr Kuśtrowski, I. Czekaj, "Design of Co, Cu and Fe-BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid", Catal. Lett., 10.1007/s10562-019-02883-8

M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 10.1016/j.ultsonch.2019.104785

T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", Journal of Chemistry, DOI: 10.1155/2019/4314975

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH O OGRANICZONEJ CYRKULACJI I ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

B. Samojeden, J. Drużkowska, D. Duraczyńska, M. Poddębniak, M. Motak, "Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem", Przemysł Chemiczny, 98/4 (2019) 541-545

PRACE PRZEGLĄDOWE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

T. Borowski, M. Szaleniec, "Challenges in Modelling Metalloenzymes", Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 29 (2019) 503-525

K. Kubiak-Ossowska, B.Jachimska, M. A. Qaraghuli, P. Mulheran, "Protein interactions with negatively charged inorganic surfaces: simulation and experiment", Current Opinion in Colloid & Interface Science, (2019)

2018

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O CYRKULACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Plazinska, A.; Plazinski, W.; Luchowski, R.; Wnorowski, A.; Grudzinski, W.; Gruszecki, W. , " Ligand-induced action of the W2866.48 rotamer toggle switch in ß2-adrenergic receptor. ", Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (2018) 581-594

Studzińska, R.; Kołodziejska, R.; Kupczyk, D.; Płaziński, W.; Kosmalski, T., "A novel derivatives of thiazol-4(5H)-one and their activity in the inhibition of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1.", Bioorganic Chemistry, 79 (2018) 115-121

H. Zubyk, O. Mykhailiv, A. Papathanassiou, B. Sulikowski, E. Zambrzycka, M. Bratychak, M. Eliza Plonska-Brzezinska, "A phenol-formaldehyde polymeric network to generate organic aerogels: synthesis, physicochemical characteristics and potential applications", J. Mat. Chem. A , 6 (2018) 845-852

T. Hunter, R. Bonetta, A. Sacco, M. Vella, P-M. Sultana, C.H. Trinh, H.B.R. Fadia, T. Borowski. R. Garcia-Fandino, T. Stockner, G.J. Hunter, "A Single Mutation is Sufficient to Modify the Metal Selectivity and Specificity of a Eukaryotic Manganese Superoxide Dismutase to Encompass Iron", Chem Eur J, (2018) 5303-5308

B. Jachimska, S. Świątek, J. I. Loch, K. Lewiński, T. Luxbacher , "Adsorption effectiveness of β-lactoglobulin onto gold surface determined by quartz crystal microbalance", Bioelectrochemistry, 121 (2018) 95-104

M. Ślęzak, T. Ślęzak, K. Matlak, P. Dróżdż, J. Korecki, "Adsorption induced modification of in-plane magnetic anisotropy in epitaxial Co and Fe/Co films on Fe(110)", AIP ADVANCES, 8 (2018) 056806

D. Kosior, E. Ngo, Y. Xu, "Aggregates in Paraffinic Froth Treatment: Settling Properties and Structure", Energy Fuels, 32 (2018) 8268-8276

Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Dąbkowska, M. Kujda-Kruk, "Albumin adsorption at solid substrates: A quest for a unified approach", Journal of Colloid and Interface Science, 514 (2018) 769–790

Maciej Szaleniec, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Rita Bernhardt, Tomasz Borowski, Marina Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Applied Microbiology and Biotechnology, 102(19) (2018) 8153-8171

A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, "Badanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej", Przem. Chem., 97/10 (2018) 1718