Publikacje

2016

M. Mosiałek, A. Kędra, M. Krzan, E. Bielańska, M. Tatko, "Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ–La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3–δ composite cathode for solid oxide fuel cell", Arch. Metall. Mater., 61 (2016) 1137-1142

K. Górniak, T. Szydłak, A. Gaweł, A. Klimek, A. Tomczyk, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, J. Motyka, E.M. Serwicka, K. Bahranowski , "Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach", Clay Minerals , 51, (1) (2016) 97-124(28)

M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101

Dorota Duraczyńska, Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Roman Dula, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155

J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or calcium - containing natural minerals as ecologically friendly catalysts for the Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with hydrogen peroxide", Applied Catalysis A: General, 509 (2016) 52-65

R. Dębek, M. Motak, D. Duraczyńska, F. Launay, M. E. Galvez, T. Grzybek, P. Da Costa, "Methane dry reforming over hydrotalcite-derived Ni–Mg–Al mixed oxides: the influence of Ni content on catalytic activity, selectivity and stability", Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 6705-6715

A. Pacuła, K. Uosaki, R.P. Socha, E. Bielańska, P. Pietrzyk, M. Zimowska, "Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction", Electrochimica Acta, 212 (2016) 47-58

D. Majda, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, W. Makowski, "Porosity of SBA-15 after functionalization of the surface with Aminosilanes", Microporous and Mesoporous Materials, 234 (2016) 98-106

M. Zimowska, J. Gurgul, H. Pálková, Z. Olejniczak, K. Łątka, L. Lityńska-Dobrzyńska, L. Matachowski, "Structural rearrangements in Fe-porous clay heterostructures composites derived from Laponite® - Influence of preparation methods and Fe source", Microporous and Mesoporous Materials, 231 (2016) 66-81

M. Zimowska, K. Łątka, D. Mucha, J. Gurgul, L. Matachowski, "The continuous conversion of ethanol and water mixtures into hydrogen over FexOy/MoO3 catalytic system − XPS and Mössbauer studies", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 423 (2016) 92–104

M. Tatko, M. Mosiałek, A. Kędra, E. Bielańska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. Nowak, "Thermal shock resistant composite cathode material Sm0.5Sr0.5CoO3–δ–La0.6Sr0.4FeO3–δ for solid oxide fuel cells", Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 143 - 151

D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas e Towards deeper understanding the effect of the probe", Microporous and Mesoporous Materials, 226 (2016) 25-33

J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska , "Titanium dioxide/silver nanoparticle bilayers prepared in self-assembly processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46

Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Łukasz Mokrzycki, Wojciech Rojek, Dorota Duraczyńska, Tadeusz Machej, Jolanta Kowalska, Mieczysław Jaroszyński, Andrzej Kołodziej, "VOC combustion on ceramic foam supported catalyst", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 20 (2016) 155-165

D. Majda, M. Zimowska, K. Tarach, K. Góra-Marek, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, "Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural, parameters of mesoporous materials- Refinement of the methodology", J Therm Anal Calorim, (2016)

A. Kędra, M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, M. Zimowska, E. Bielańska, E. Czerlunczakiewicz, "Supporting effect of silver on BSCF cathodes for SOFC", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 68 (2016) 70-75

"Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

"Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545

2015

A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Applied Catalysis B: Environmental, 174 (2015) 293-307

E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136