Skład Rady Programowej ISD MOLMED

  • prof. dr hab. Małgorzata Witko – koordynator
  • dr hab. Wojciech Macyk -  zastępca koordynatora z ramienia Wydziału Chemii UJ
  • prof. dr hab. n. med  Agnieszka Słowik - zastępca koordynatora z ramienia Wydziału Lekarskiego UJ CM
  • dr hab. Agnieszka Basta-Kaim, prof. IF PAN - zastępca koordynatora z ramienia Instytutu Farmakologii PAN
  • prof. dr hab. Grażyna Stochel - Wydział Chemii UJ
  • prof. dr hab. Krzysztof Wędzony - Instytut Farmakologii PAN
  • prof. dr hab. n. med Rafał Olszanecki - Wydział Lekarski UJ CM
  • dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN - IKIFP PAN