methodology in research paper example acknowledgments dissertation cheap paper writing online live homework help online homework help free

Rada Naukowa - kadencja 2019-2022

Prezydium

prof. dr hab. Robert Nowakowski - przewodniczący Rady Naukowej

Instytut Chemii Fizycznej PAN

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk - zastępca

IKiFP PAN

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - zastępca

IKiFP PAN

prof. dr hab. Nika Spiridis - sekretarz

IKiFP PAN

prof. dr hab. Małgorzata Witko - dyrektor IKiFP PAN

IKiFP PAN

prof. dr hab. Maciej Szaleniec - z-ca dyrektora ds. naukowych

IKiFP PAN

 

Członkowie PAN i osoby wybrane do Rady Naukowej

prof. dr hab. Małgorzata Filip

Instytut Farmakologii PAN

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Janusz Igras

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof.dr hab. Andrzej Kotarba

Wydział Chemii , Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Jerzy Lis

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

dr hab. Piotr Michorczyk. prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Robert Nowakowski - przewodniczący Rady Naukowej

Instytut Chemii Fizycznej PAN

prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Wydział Chemii, UMCS

prof. dr hab. Grażyna Stochel

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Barbara Wagner

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Zięba

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

 

Przedstawiciele Konsorcjum Akademii „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

prof. dr hab. Marek Jeżabek

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

prof. dr hab Konrad Wołowski

Instytut Botaniki PAN

 

Pracownicy samodzielni oraz przedstawiciele adiunktów i asystentów Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wybrani do Rady Naukowej

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

+48 12 6395 101

malgorzata.witko(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec

+48 12 6395 101

maciej.szaleniec(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN

+48 12 6395 152

renata.tokarz-sobieraj(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. inż. Jakub Barbasz

+48 12 6395 209

jakub.barbasz(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Tomasz Borowski

+48 12 6395 218

tomasz.borowski(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. Łukasz Bratasz prof. IKiFP PAN

+48 12 6395 119

lukasz.bratasz(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

+48 12 6395 114

alicja.drelinkiewicz(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska

+48 12 6395 203

barbara.jachimska(at)ikifp.edu.pl

Dr Marcel Krzan

+48 12 6395 131

marcel.krzan(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

+48 12 6395157

anna.micek-ilnicka(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. Magdalena Oćwieja

+48 12 6395 202

magdalena.ocwieja(at)ikifp.edu.pl

Dr Anna Pajor-Świerzy

+48 12 6395 121

anna.pajor-swierzy(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

+48 81 537 5620

tpanczyk95(at)gmail.com

Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik prof. IKiFP PAN

+48 12 6395 160

dorota.rutkowska-zbik(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

+48 12 6395 118

ewa.serwicka(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Nika Spiridis

+48 12 6395 165

nika.spiridis(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

+48 12 6395121

krzysztof.szczepanowicz(at)ikifp.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Warszyński

+48 12 6395 223, 121

piotr.warszynski(at)ikifp.edu.pl

Dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN

+48 12 6395 133

jan.zawala(at)ikifp.edu.pl

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej

   mgr inż.  Dawid Lupa

 

 

KOMISJE STAŁE RADY NAUKOWEJ IKiFP PAN

Komisja ds. osobowych

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN - przewodnicząca

prof. dr hab. Tomasz Borowski

prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

Komisja ds. oceny, nagród i postępowań awansowych

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - przewodniczący

prof. dr hab. Nika Spiridis

prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

prof. dr hab. Małgorzata Witko

Komisja ds. studiów doktoranckich i szkół doktorskich

dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN - przewodnicząca

dr hab. Jakub Barbasz

dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Andrzej Kotarba

mgr inż. Dawid Lupa

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN

 

 

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej z dnia 14.05.2020 [pdf]