Reaktor UV firmy UV Consulting Peshl

Instrument:  Reaktor UV firmy UV Consulting Peshl 

Lokalizacja: laboratorium 039

Reaktor wyposażony w średniociśnieniową lampę rtęciową TQ150.

 

Osoba kontaktowa:

dr Dorota Duraczyńska

tel. 12 6395 137

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową