Reaktor UV Consulting Peshl

Urządzenie:  Reaktor UV firmy UV Consulting Peshl

Lokalizacja: laboratorium 039

Wyposażenie:

średniociśnieniowa lampa rtęciowa TQ150.

Osoba kontaktowa: dr Dorota Duraczyńska tel.: +48 12 6395 147/204

Zasady dostępu: Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.