Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji do KISD na rok akademicki 2020/2021 dostępne jest na stronie KISD.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do IKIFP PAN:

Limit przyjęć: 5 osób.

Tematy badawcze do realizacji w IKiFP PAN w roku akademickim 2019/2020 wraz z osobami mającymi prawo wyrażania zgody na podjęcie funkcji promotora w określonych tematach badawczy

 1. Oddziaływanie białek z wybranymi ligandami z zastosowaniem  metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD). [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 2. Aspekty stabilności układów białkowych z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD). [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 3. Ilościowy opis wiązania i uwalniania niesteroidowych leków przeciwzapalnych do mono i wielowarstw biokompatybilnych polielektrolitów. [pdf]
  dr hab. Aneta Michna
 4. Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych. [pdf]
  dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
 5. Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice.[pdf]
  dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 6. Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych. [pdf]
  dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 7. Opracowanie biotechnologicznego system całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu. [pdf]
  Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 8. Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków. [pdf]
  dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 9. Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych. [pdf]
  dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN
 10. Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych. [pdf]
  dr hab. Michał Mosiałek
 11. Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. [pdf]
  dr hab. Bratasz Łukasz, prof IKiFP PAN
 12. Parametryzacja oraz zastosowanie gruobziarnistego pola siłowego do modelowania węglowodanów. [pdf]
  dr hab. Wojciech Płaziński, prof. IKiFP PAN
 13. Inhibicja procesów fibrylizacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi. [pdf]
  dr hab. Magdalena Oćwieja
 14. Konformacja małych cząsteczek badana metodami uczenia maszynowego.[pdf]
  dr hab. Wojciech Płaziński, prof. IKiFP PAN
 15. Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego. [pdf]
  dr hab. Michał Mosiałek

 

Terminy:

 • Składanie dokumentów:

15.06.2020 - 17.07.2020 do godziny 15.00 - Poczta tradycyjna- adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

10.08.2020 - 21.08.2020 do godziny 15.00 - ePUAP oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

01.07.2020 - 20.07.2020 oraz od 17.08.2020 - 28.08.2020 w godzinach 8.00 – 14.00  Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224)

 • Weryfikacja wniosków pod względem formalnym

07.09.2020

 • Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:

11.09.2020 r. godz. 16:00

 • Egzaminy kwalifikacyjne do KISD

14-17.09.2020

 • Publikacja list rankingowych

18.09.2020 r. godz. 12:00

 • Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD

25.09.2020 r. godz. 15:00

 • Ogłoszenie listy przyjętych  

30.09.2020 r. godz. 16.00