best research methods for dissertation dna essay day chemestry homework help ghostwriter mtv write essay describing your best friend dissertation services uk search term papers tradition vs modern dissertation services in uk obesity secondary school homework helper

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja 2021/2022

Poniżej znajduje się lista tematów badawczych możliwych do realizacji w IKiFP PAN w roku akademickim 2021/2022, do których mogą być rekrutowani kandydaci do KISD wraz z osobami mającymi prawo wyrażania zgody na podjęcie funkcji promotora albo promotora pomocniczego w określonym temacie badawczym:

 1. Enzymy żelazowe katalizujące reakcje cyklizacji – charakterystyka biochemiczna i strukturalna.
  prof. dr hab. T. Borowski  / dr Anna Miłaczewska
 2. Samoorganizacja układów białkowych.
  Prof. dr hab. Barbara Jachimska
 3. Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych.
  Prof. dr hab. Barbara Jachimska
 4. Analiza oddziaływań wybranych białek z biwarstwami fosfolipidowymi w świetle nowoczesnych terapii
  dr hab. Marta Kolasińska-Sojka
 5. Określenie procesu wiązania/uwalniania ligandów makrocząsteczkowych do /z biokompatybilnych wielowarstw tworzonych przez pochodne chitozanu
  dr hab. Aneta Michna / dr Agata Pomorska
 6. Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych.
  dr hab. Michał Mosiałek / dr Dzmitry Kharytonau
 7. Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego
  dr hab. Michał Mosiałek/ dr Dzmitry Kharytonau
 8. Inhibicja procesów fibrylacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi
  dr hab. Magdalena Oćwieja / dr Natalia Piergies
 9. Aktywacja i transformacje małych cząsteczek na układach jon metalu przejściowego/nośnik
  dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik
 10. Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych.
  prof. dr hab. Nika Spiridis
 11. Magnetyczne heterostruktury do zastosowań w spintronice otrzymywane metodą epitaksji z wiązek molekularnych wspomaganej zewnętrznymi czynnikami
  prof. dr hab. Nika Spiridis
 12. Nowe wielofunkcyjne układy nanohybrydowe z tlenkiem grafenu jako komponenty biosensorów SPR.
  dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
 13. Funkcjonalne polimerowe nanonośniki leków  przeciwnowotworowych - synteza i ocena potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych
  dr hab. Krzysztof Szczepanowicz
 14. Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu.
  prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
 15. Opracowanie technologii wytwarzania tuszów i/lub past przewodzących oraz ich zastosowanie do otrzymywania drukowanych obwodów elektrycznych.
  prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
 16. Oddziaływanie heteropolizwiązków z nośnikami – obliczenia DFT
  dr hab. RenataTokarz-Sobieraj
 17. Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych.
  dr hab. Paweł Weroński