Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do tematów badawczych, które nie zostały obsadzone w wyniku rekrutacji głównej, ogłoszonej 22 lipca 2019 roku.

Lista tematów badawczych możliwych do realizacji w IKiFP PAN w roku akademickim 2019/2020, do których mogą być rekrutowani kandydaci do KISD w rekrutacji uzupełniającej wraz z osobami mającymi prawo wyrażania zgody na podjęcie funkcji promotora w określonych tematach badawczych jest następująca:

 1. Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. [pdf]
  dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN
 2. Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych. [pdf]
  dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
 3. Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice. [pdf]
  dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 4. Biotechnologiczna produkcja polihydroksyalkanianów z odnawialnych źródeł węgla. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 5. Modelowanie teoretyczne ścieżek reakcji enzymów katalizujących addycję fumaranu oraz ich pochodnych mutantów.[pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 6. Opracowanie biotechnologicznego system całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 7. Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków. [pdf]
  dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 8. Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych. [pdf]
  dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN
 9. Jakościowy i ilościowy opis stabilności filmów pianowych w warunkach dynamicznych.
  dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN.[pdf]

Limit miejsc to dwie osoby.
Termin naboru wniosków: 22.10.2019 r. godz. 8:00 – 24.10.2019 r. godz. 12:00
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 24.10.2019 godz. 12.00-15.00
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego: 24.10.2019
Termin egzaminu kierunkowego to 25 października 2019. godz. 12.00


Więcej szczegółów na stronie KISD.