Reometr Bohlin Gemini II do pomiarów właściwości lepkościowych i lepkościowo-elastycznych - zasady dostępu

Instrument: Reometr Bohlin Gemini II do pomiarów właściwości lepkościowych i lepkościowo-elastycznych

Lokalizacja: laboratorium  301

Sterowany komputerowo aparat, pozwalający na wyznaczenie właściwości lepkościowych i/lub lepkościowo-elastycznych emulsji i pian.

 

Osoba kontaktowa:

Dr Marcel Krzan
tel. 12 6395 125

Aparatura dostępna tylko pod nadzorem przeszkolonego personelu laboratorium.