Samorząd doktorantów

 

 

przewodniczący:           mgr inż. Dawid Lupa

członkowie:                  mgr Adrianna Sławińska

                                   mgr Anna Walczyk

                                   mgr Joanna Wojas

                                    

 e-mail:                     ncsamdok@cyf-kr.edu.pl

                                  

Regulamin Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja PDF]

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów [wersja PDF]

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów [wersja PDF]

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów [wersja PDF]

Kodeks etyki doktoranta IKiFP PAN [wersja PDF]

Firmówka Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja DOC]

Logo Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja 1 JPG, wersja 2 JPG, wersja 3 JPG]

Aktualnie prowadzone przewody doktorskie: www.ik-pan.krakow.pl/Prace-doktorskie-w-recenzji.648.0.html