persuasive writing essays essay customs spirit nations net working course personalized writing paper anna katharine green dissertation

Samorząd doktorantów

 

 

Rok akademicki 2020/2021

przewodnicząca:        mgr inż. Katarzyna Haraźna - doktorantka IV roku InterDokMed

komisarz:                   mgr Paulina Komorek - doktorantka IV roku InterDokMed

członkowie:                mgr inż. Agnieszka Winiarska - przedstawiciel doktorantów FCB
                                   mgr Magdalena Szota - przedstawiciel doktorantów KISD
                                   mgr inż. Dorota Gaweł - przedstawiciel doktorantów MSD
           

e-mail:                       ncsamdok@cyf-kr.edu.pl

                                  

Regulamin Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja PDF]

Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów [wersja PDF]

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów [wersja PDF]

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów [wersja PDF]

Kodeks etyki doktoranta IKiFP PAN [wersja PDF]

Firmówka Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja DOC]

Logo Samorządu Doktorantów IKiFP PAN [wersja 1 JPG, wersja 2 JPG, wersja 3 JPG]

Aktualnie prowadzone przewody doktorskie: http://www.ik-pan.krakow.pl/Stopien-Doktora.560.0.html