example of conceptual framework in research paper hazardous material business plan dissertation length history buy book review home health agency business plan write my apa paper for me essay durkheim crisis

Stypendia doktoranckie

Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się o:

 - stypendium doktoranckie; 

Termin składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 upływa dnia 15 października 2019 r.

Zarządzenie Dyrektora IKiFP PAN w sprawie stypendium doktoranckiego 2019/2020 [plik PDF]

 - stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę);

Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 15 października 2018 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych - bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności

 - stypendium Prezesa PAN

Zawiadomienie Dyrektora IKiFP PAN z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu składania kandydatur o przyznanie stypendium  Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 [plik PDF]

Decyzja Nr 49/2019 w sprawie przyznania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich [plik PDF]

 

cheap valium pills online UK