Stypendia doktoranckie

Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się o:

 -stypendium doktoranckie; 

Termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018 upływa dnia 15 października 2017 r.

Wysokość stypendium doktoranckiego reguluje zarządzenie Nr 17A/2017 z dnia 2 października 2017 r. [wersja PDF]

 

- stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę);

Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 upływa dnia 15 października 2017 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych - bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności

 

- stypendium Prezesa PAN

Zawiadomienie Dyrektora IKiFP PAN z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie terminu składania kandydatur o przyznanie stypendium  Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 [plik PDF]

Decyzja Nr 12/2016 w sprawie przyznania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich [plik PDF]