mr g homework help nursing papers com writing a thesis masters proposal data mining assignment help doctoral thesis papers year 2 maths homework methodology for dissertation research paper teenage pregnancy

Stypendia doktoranckie

Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się o:

 - stypendium doktoranckie; 

Termin składania wniosków na rok akademicki 2021/2022 upływa dnia 15 października 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora IKiFP PAN w sprawie stypendium doktoranckiego 2021/2022 [plik PDF]

 - stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę);

Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2021/2022 upływa dnia 15 października 2021 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych - bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności

 - stypendium Prezesa PAN

Zawiadomienie Dyrektora IKiFP PAN z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie terminu składania kandydatur o przyznanie stypendium  Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 [plik PDF]

Decyzja Nr 30/2020 w sprawie przyznania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich (https://instytucja.pan.pl/index.php/ksztalcenie-doktorantow-w-instytutach-pan)

 

 

cheap valium pills online UK