SZKOLENIA

 Udział doktorantów w fakultatywnych szkoleniach rozwijających “umiejętności miękkie”:

• Szkolenie dla doktorantów: „Efektywne publikowanie naukowe” Amber Editing (1.03.2017)

• Warsztaty Narodowego Centrum Nauki: "Jak przygotować dobry wniosek grantowy?"  (29.11.2017)
• Cyberbezpieczeństwo    
• Warsztaty Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D) - a real-time, nanoscale technique for analyzing

• Workshop entrepreneurship " Innovate, Evaluate, Communicate" (17.11.2016) warsztaty rozwijające umiejętności związane z innowacyjnością,  kreatywnością i przedsiębiorczością

• "PLGrid - infrastruktura obliczeniowa dla polskiej nauki" (30.11.2016), ACK Cyfronet AGH

• Szkolenie "O ochronie praw własności indywidualnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków/patentów oraz badań patentowych" (12.12.2016)

• "Warsztaty z obsługi programu Mendeley" (28.02.2017)

• Szkolenie dla doktorantów "Warunki i tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim – przepisy i dokumentacja" (4.04.2018)

• Wykład "Zagadnienia etyczne związane z działalnością naukową" (13.12.2018)