SZKOLENIA

 Udział doktorantów w fakultatywnych szkoleniach rozwijających “umiejętności miękkie”:

• Warsztaty Narodowego Centrum Nauki: Jak przygotować dobry wniosek grantowy?  (29.11.2017)
• Cyberbezpieczeństwo    
• Zagadnienia etyczne związane z działalnością naukową
• Warsztaty Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D) - a real-time, nanoscale technique for analyzing

• Workshop entrepreneurship " Innovate, Evaluate, Communicate" (17.11.2016) warsztaty rozwijające umiejętności związane z innowacyjnością,  kreatywnością i przedsiębiorczością

• "PLGrid - infrastruktura obliczeniowa dla polskiej nauki" (30.11.2016), ACK Cyfronet AGH

• Szkolenie "O ochronie praw własności indywidualnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków/patentów oraz badań patentowych" (12.12.2016)

•"Warsztaty z obsługi programu Mendeley" (28.02.2017)
• Szkolenie "Efektywne publikowanie naukowe", Amber Editing (1.03.2017)