SZKOLENIA

 Udział doktorantów w fakultatywnych szkoleniach rozwijających “umiejętności miękkie” 2016/2017: 

• Workshop entrepreneurship " Innovate, Evaluate, Communicate" (17.11.2016) warsztaty rozwijające umiejętności związane z innowacyjnością,  kreatywnością i przedsiębiorczością

• "PLGrid - infrastruktura obliczeniowa dla polskiej nauki" (30.11.2016), ACK Cyfronet AGH

• Szkolenie "O ochronie praw własności indywidualnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków/patentów oraz badań patentowych" (12.12.2016)

•"Warsztaty z obsługi programu Mendeley" (28.02.2017)
• Szkolenie "Efektywne publikowanie naukowe", Amber Editing (1.03.2017)