Skład  samorządu doktoranckiego

Chorązka Katarzyna (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk)

Haraźna Katarzyna (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)

Jeleń Kinga (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)

Ścibik Łukasz (Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

Wądołek Anna (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)