Zestaw do pomiarów elektrochemicznych Solartron

Aparatura: Zestaw do pomiarów elektrochemicznych Solartron

Lokalizacja: laboratorium  129

Informacje ogólne: Uniwersalny zestaw do pomiarów elektrochemicznych firmy Schlumberger-Solartron (Wielka Brytania).

Wyposażenie:

  • potencjostat cyfrowy ECI 1286,
  • analizator impedancji FRA 1250.

Osoba kontaktowa: dr hab. Michał Mosiałek tel. +48 12 6395 134

Zasady dostępu: Aparatura dostępna pod nadzorem personelu laboratorium.