Skład grupy

Dr hab. Łukasz Bratasz prof. IKiFP PAN

profesor IKiFP

tel. +48 12 6395 119

E-mail

Dr Marcin Strojecki

asystent

tel. +48 12 6395 119

E-mail

Dr Leszek Krzemień

Asystent

Badania nad dziedzictwem kultury

tel. 48 12 6395130

E-mail

Dr Lindsay Oakley

Badania nad Dziedzictwem Kultury

tel. +48 12 6395190

E-mail

Mgr inż. Magdalena Soboń

Specjalista

Badania nad Dziedzictwem Kultury

tel. 12 63 95 190

E-mail

badacz Mohammad Jamalabadi

badacz

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

tel. +48 12 6395 190

Dr, Muhammad Rashad

Adjunct Professor

tel. +48 12 6395 190

Czasowy kontrakt zagraniczny

Dr hab. Michał Łukomski

Sarszy specjalista, kierownik grupy Konserwacja Prewencyjna

Instytut Konserwacji Getty'ego, Los Angeles, USA

E-mail

Pacownicy emerytowani