Skład grupy

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Dyrektor

tel. +48 12 6395 101

E-mail

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN

Z-ca dyrektora ds. ogólnych

tel. +48 12 6395 152

E-mail

Dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

tel. +48 12 6395157

E-mail

Dr Michał Śliwa

Adiunkt

tel. +48 12 6395 162

E-mail

Dr Małgorzata Zimowska

tel. +48 12 6395 116, 147

E-mail

Dr Mariusz Gackowski

adiunkt

tel. +48 12 6395162

E-mail

Joanna Miąsik

doktorantka

tel. +48 12 6395162

E-mail

Mgr inż. Małgorzata Smoliło

Doktorantka

tel. +48 12 6395 167

E-mail

Mgr Natalia Ogrodowicz

doktorantka

tel. +48 12 6395186

E-mail

Mgr Aleksandra Kirpsza

Doktorantka

tel. +48 12 6395186

E-mail

Byli pracownicy grupy

Dr Łukasz Mokrzycki

Asystent

tel. +48 12 6395 193

E-mail